Provincie vervangt damwanden in Leiderdorp

De provincie Zuid-Holland begint vanaf 17 oktober met onderhoudswerkzaamheden aan de oevers van de Oude Rijn in Leiderdorp. Het werk vindt plaats ter hoogte van het Jaagpad. Het fietspad (Jaagpad) is gedurende de werkzaamheden afgesloten voor fietsers en bromfietsers.

Over een lengte van circa 350 meter vervangt de provincie de oude damwand door een nieuw, stalen exemplaar. Het gaat om regulier onderhoud, nodig omdat de levensduur van de huidige damwand binnen vijf jaar ten einde loopt.

Duur werkzaamheden

De werkzaamheden duren tot eind maart 2012. Tot die tijd worden fietsers en bromfietsers omgeleid via de Achthovenerweg.

Meer informatie

Op www.zuid-holland.nl/waterwerken vindt u alle informatie over deze werkzaamheden.

De provincie Zuid-Holland werkt aan goede en veilige provinciale infrastructuur. Groot onderhoud wordt zo veel mogelijk trajectsgewijs en integraal uitgevoerd. Hoewel overlast voor (vaar)weggebruikers en omwonenden onvermijdelijk is, doet de provincie er alles aan om deze zo beperkt mogelijk te laten zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland