Vervanging wachtplaatsvoorzieningen bruggen Alphen aan den Rijn

Vanaf half oktober start de provincie Zuid-Holland met voorbereidende werkzaamheden om de wachtplaatsen en geleidewerken te vervangen bij de Alphensebrug, de Koningin Julianabrug, de ’s-Molenaarsbrug, de Albert Schweitzerbrug, ligplaats Paltrokmolen, de Hefbrug Gouwesluis en de Spoorbrug in Alphen aan den Rijn. Het vervangen van de wachtplaatsen en geleidewerken duurt tot half februari 2012. De werkzaamheden vinden vanaf het water plaats waardoor er voor de bewoners beperkte overlast is.

Kwaliteitsverbetering

De technische staat van de huidige afmeervoorzieningen en geleidewerken bij bruggen is matig tot zeer slecht. Hierdoor komt de bescherming van bruggen, kades en oevers in gevaar. Daarom vervangt de provincie de wachtplaatsen zodat deze weer voldoen aan de eisen die gelden voor voorzieningen langs provinciale vaarwegen.

Groot onderhoud

De bruggen in Alphen aan de Rijn zijn onderdeel van een groot project waarin de provincie vanaf oktober 2011 tot het derde kwartaal 2012 de geleidewerken en wachtplaatsen voor beroeps- en recreatievaart vervangt. Dat gebeurt bij 40 bruggen en twee sluizen in de provinciale vaarwegen. Het gaat daarbij om werkzaamheden op het Korte Vlietkanaal, de Oude Rijn, de Heimanswetering, het Aarkanaal, de Gouwe, het Merwedekanaal en de Delftsche Schie.

Meer informatie over de vervanging van de wachtplaatsvoorzieningen staat op www.zuid-holland.nl/wachtplaatsen.

De provincie Zuid-Holland werkt aan goede en veilige (vaar)wegen. Groot onderhoud wordt zo veel mogelijk trajectsgewijs uitgevoerd. De provincie stemt periode en fasering van de werkzaamheden vooraf met alle betrokkenen af. Hoewel overlast voor (vaar)weggebruikers en omwonenden onvermijdelijk is, doet de provincie er alles aan om deze zo beperkt mogelijk te houden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland