Onderhoud Grote Sluis Vianen

De Grote Sluis in Vianen, inclusief de Hoge Brug en de Julianabrug, is aan grondig onderhoud toe. Daarom voert de provincie Zuid-Holland daar begin oktober onderhouds-werkzaamheden uit. Door deze werkzaamheden zijn de sluis en de bruggen de komende weken bepaalde perioden buiten gebruik.

Overlast Wegverkeer

Om overlast zoveel mogelijk te beperken vinden de werkzaamheden gefaseerd plaats. Vanaf 30 september (22.00 uur) tot en met 4 oktober (06.00 uur) is de Hoge Brug afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Julianabrug. Ook de Julianabrug is aan onderhoud toe. Meer informatie over deze werkzaamheden volgt op korte termijn.

Overlast Scheepvaartverkeer

De Grote Sluis is van 30 september (22.00 uur) tot en met 7 oktober (06.00 uur) buiten gebruik. Het Merwedekanaal en de passantenhaven zijn dan alleen vanuit zuidelijke richting – via Gorinchem – te bereiken.

Meer informatie

Meer informatie en een contactformulier zijn te vinden op www.zuid-holland.nl/sluisvianen. Weggebruikers kunnen zich daarnaast aanmelden voor de gratis sms-service door een sms te sturen naar PZH VIANEN AAN naar 1008. Scheepvaartverkeer wordt op de hoogte gehouden via scheepvaartberichten op VHF 18 en 22 en teletekstpagina 726.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland