Nieuw patrouille- en commandovaartuig voor de Westerschelde

Rijkswaterstaat beschikt sinds vrijdag 26 augustus over een nieuw patrouillevaartuig, de RWS 78. Het vaartuig kan ook als commandovaartuig worden ingezet bij calamiteiten op de Westerschelde. Het schip is uitgerust met extra faciliteiten.

Deze extra faciliteiten hebben het voordeel dat een eventuele calamiteit op de Westerschelde sneller en efficiënter kan worden afgehandeld. Hiervoor dient het vaartuig 24 uur per dag, zeven dagen per week en binnen een redelijke opkomsttijd voor de hele Westerschelde beschikbaar te zijn.

Een tweede patrouille c.q. commandovaartuig wordt binnenkort opgeleverd en zal ook de Westerschelde als thuisbasis krijgen.

Accomodatie

De RWS 78 heeft een extra opbouw om aan minimaal vijf personen accommodatie te verschaffen. Deze accommodatie is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Rijksoverheid, provincie Zeeland, Zeeland Seaports en Veiligheidsregio Zeeland. De extra opbouw maakt het mogelijk om samen met Veiligheidsregio Zeeland en het KLPD vanaf dit schip een calamiteit in goede banen te leiden.

Dynamic positioning system

Daarnaast is de RWS 78 uitgerust met een ‘dynamic positioning system’. Dit is een systeem dat het vaartuig geheel automatisch op de stroming van het getij in dezelfde positie kan houden. Ook is er extra nautische en communicatie apparatuur aan boord. Hiermee kunnen de beelden vanaf de incidentlocatie rechtstreeks worden weergegeven in de diverse crisiscentra.

Commandovoering bij de plaats van het incident kent de volgende voordelen:

  • De mogelijkheid om snel en eenvoudig contact te leggen met de kapitein, de bergers, de sleepdiensten en het loodswezen (informatiestromen rondom het schip in nood). Het doel is om eenduidige communicatie tussen alle betrokkenen (hulpverleningsdiensten en particuliere partijen) op het water te waarborgen.
  • Het multidisciplinair afstemmen en visueel waarnemen van de feiten ter plaatse ten behoeve van een eerste inschatting van het gevaar en de benodigde slagkracht.
  • Het adequaat (kunnen) inzetten en aansturen van eenheden op het water.
  • De noodzaak van een snelle, vakkundige en gezamenlijke inschatting en de beeldvorming van de situatie ter plaatse als basis voor operationele en beleidsmatige besluiten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat