Extra scheepvaartdrukte Merwedekanaal, bruggen vaker open; 3-10 september

Rijkswaterstaat voert de komende tijd renovatiewerkzaamheden uit op de Prinses Beatrixsluizen in Nieuwegein. Hierdoor is gedurende vier periodes telkens één sluiskolk gestremd. Dat geeft grotere scheepvaartdrukte op het Merwedekanaal waardoor de bruggen over het Merwedekanaal vaker open gaan. De eerste stremming is van 3 tot en met 10 september. De renovatie betreft het opknappen en vervangen van de vier hefdeuren en de evenwichtkabels.

Per deurvervanging is telkens één sluiskolk voor scheepvaart gestremd. Dit geeft langere wachttijden bij de Prinses Beatrixsluizen voor schippers. Schippers zullen daarom tussen 6.00 en 22.00 uur meer gebruik maken van de route over het Merwedekanaal (Koninginnensluis) te Nieuwegein. De route via de Koninginnensluis geeft meer drukte op het Merwedekanaal. Hierdoor gaan de bruggen over het Merwedekanaal vaker open dan in een normale situatie. Ook worden de bruggen voor beroepsvaart vaker gedraaid in de spertijden (ochtendspits tussen 7.00 en 9.00 uur en middagspits tussen 16.30 en 18.00 uur).

Bewoners langs het Merwedekanaal krijgen ook meer en grotere schepen langs dan ze meestal gewend zijn. Na de eerste stremmingsperiode van 3 tot en met 10 september gebeurt dit (data onder voorbehoud) ook van: 10 tot en met 17 december 2011, 21 tot en met 28 april 2012 en 15 tot en met 22 september 2012.

De renovatie

De deuren zijn zo oud als de sluis zelf uit (1938) en hebben tussen 1986 en 1990 voor het laatst een opknapbeurt gehad. Om onverwachte storingen voor de scheepvaart te voorkomen is onderhoud nu nodig. De evenwichtkabels worden vervangen door nieuwe. De deuren en kabels kunnen er na de renovatie weer twintig jaar tegen.

Als eerste is de deur aan de Lekzijde van de oostelijke sluiskolk aan de beurt. Deze sluisdeur wordt in deze periode verwijderd en een dag later wordt wat tot nu toe de reserverdeur was, teruggezet. De reservedeur is al gerenoveerd. De weg te halen sluisdeur wordt elders opgeknapt en keert in december terug om de volgende deur te vervangen. Dit gebeurt met alle vier de deuren en de laatste deur komt uiteindelijk terug als nieuwe reservedeur.

Werkzaamheden september

Voorafgaand aan de eerste stremming gebeuren er al voorbereidende werkzaamheden zoals het gereed leggen van de reservedeur die nu nog in een berging verderop langs het Lekkanaal staat.

Belangrijke momenten zijn het daadwerkelijk in- en uithijsen van de 166 ton zware hefdeur. Volgens de planning wordt op 5 september tussen 20.00 en 22.00 uur de oude deur omhoog gehesen, gedraaid en afgevoerd per ponton en wordt de reservedeur op 6 september tussen 07.00 en 11.00 uur van het ponton omhoog gehesen, gedraaid en geplaatst.

De tijden kunnen verschuiven als iets mee of tegen zit. De dagen ervoor en erna wordt alles afgekoppeld en weer aangekoppeld. Eventuele belangstellenden worden omwille van de veiligheid op enige afstand gehouden.

Verkeershinder rondom de Prinses Beatrixsluis

De werkzaamheden geven kortstondig enige verkeershinder rondom de Prinses Beatrixsluizen. Rijkswaterstaat verwacht dit op:

  • 2 september: het fietspad tussen de Beatrixsluis en de Plofsluis is van circa 07.00 tot 13.00 uur afgesloten tussen de Plofsluis en de autoafzetplaats langs het Lekkanaal. In deze uren wordt de reservedeur vanuit zijn berging op een ponton gelegd.
  • Op 5 en 6 september geldt er vanwege het uit- en inhijsen ter hoogte van de deur in de weglus en langs de dijk een parkeerverbod.

Ook deze tijden kunnen verschuiven als het werk mee- of tegenzit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat