Grontmij leidt planproces aanleg ondiepe zones in de randmeren

Grontmij gaat in opdracht van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied en Oost-Nederland ondiepe zones in het Ketelmeer, Vossemeer en Zwarte Meer ontwikkelen. Bijzonder aan deze opdracht is dat Grontmij in één keer opdracht kreeg voor de MIRT fase 3 en fase 4 planstudie, contractvoorbereiding, aanbesteding en contractbeheersing.

Ondiepe Zones

Op de randmeren Ketelmeer, Vossemeer en Zwartemeer is een relatief beperkt aantal ‘zachte overgangen’ van land naar water. In zachte overgangen zorgen flauwe taluds en riet- en biezenvegetatie voor belangrijke habitats voor vissen, waterplanten en vogels. Met aanleg van de Ondiepe Zones kunnen soorten als de karakiet, de snor, snoek en brasem zich verder ontwikkelen.

Inpassing in de omgeving

Grontmij gaat een integraal ontwerp voor de ondiepe zones ontwikkelen, waarin we onder andere rekening houden met de gebiedsontwikkeling in de IJsseldelta Zuid en versterking van de waterkeringen aan het Ketelmeer.

Ontwerp en contractering

De gebruikerseisen en het interne Programma van Eisen zijn leidend voor het opstellen van het ontwerp en de contractering. Daarnaast maken we samen met de natuurbeheerders een beheer-, onderhouds-, en monitoringsplan.

Start uitvoering

Begin 2013 start de uitvoering van het project. Wij beheersen het contract op basis van Systeemgerichte Contractbeheersing. Het project wordt uiterlijk 31 december 2014 opgeleverd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Sweco Nederland