Rijkswaterstaat start aanleg luwtestructuur Markermeer op 15 augustus

Rijkswaterstaat start op 15 augustus 2011 met de aanleg van een tijdelijke luwtestructuur in het Markermeer. De luwtestructuur, die bestaat uit een damwand, is een proef waarmee wordt gekeken hoe de waterkwaliteit kan worden verbeterd.

Minder slib

De proef is onderdeel van het innovatieve onderzoeksprogramma Natuurlijker Markermeer – IJmeer (NMIJ). Hierin onderzoekt Rijkswaterstaat maatregelen die de ecologische kwaliteit van het Markermeer en IJmeer duurzaam verbeteren. Om de waterkwaliteit te verbeteren is het bijvoorbeeld nodig dat het slibgehalte in het water afneemt. Rond het tijdelijke scherm wordt een jaar lang gemeten wat de invloed is van de luwtestructuur op het slibgehalte.

Een luwtestructuur kan bestaan uit verschillende vormen en materialen, zoals klei, zand of stenen. In deze proef wordt een stalen damwand gebruikt omdat deze relatief eenvoudig, snel en goedkoop is aan te brengen en verwijderen.

Goed zichtbaar

De damwand is ongeveer 1800 meter lang en ligt ca. 200m uit de kust bij Warder, tussen Hoorn en Volendam. De luwtestructuur is goed zichtbaar voor de scheepvaart. Hij is verlicht en voorzien van een doorlopende reflecterende strip. Daarnaast is het gebied rond de damwand afgezet met boeien die het verboden gebied afbakenen.

Op de oever staan borden om ook daar de waterrecreant op het scherm te attenderen. De damwand is half september van dit jaar klaar. Tot eind augustus 2012 wordt gemeten wat de effecten van de damwand zijn op het slibgehalte. Daarna wordt de luwtestructuur weer verwijderd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat