Centraal Nautisch Beheer: 1 loket voor de scheepvaart

De scheepvaartwereld in de regio kan voortaan niet alleen voor verkeersafhandeling terecht bij één loket, maar ook voor alle operationele beheerszaken. Dit zijn vergunning- en ontheffingaanvragen en de operationele meldingen op basis van de Regionale Havenverordening. Deze zaken worden vanaf vandaag administratief op één plek afgehandeld door het Centraal Nautisch Beheer. Dit nieuwe en uitgebreidere CNB-loket is per vandaag operationeel.

Dit betekent dat de scheepvaartwereld alle meldingen en aanvragen voor een ontheffing of vergunning op basis van de Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied bij dit loket dienen te doen. Hierbij valt te denken aan een ontheffing voor het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden of voor boord/boord overslag of voor een melding aanvang bunkeren. De afhandeling van de aanvragen en de ontvangst van operationele meldingen wordt namens de gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad verzorgd door Haven Amsterdam, in opdracht van het Centraal Nautisch Beheer.

Lastenvermindering

Om de orde en veiligheid in de regio overal op dezelfde wijze te waarborgen is in 2010 de Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied vastgesteld door de gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad. In de havens van het Noordzeekanaalgebied gelden dezelfde regels voor de zee- en beroepsvaart. Dat geeft duidelijkheid voor de gebruikers van de haven en vergroot de veiligheid. Daarnaast zal één loket voor havenzaken leiden tot administratieve lastenvermindering en eenduidige dienstverlening.

Concurrentiekracht

Met het nieuwe loket is een volgende stap gezet in het verbeteren van de veiligheid en de dienstverlening in het Noordzeekanaalgebied. Zo wordt het havengebied nationaal en internationaal aantrekkelijker en de concurrentiekracht versterkt. Het werk rondom de Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied is nog niet klaar. De gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad werken in 2011 verder samen aan de doorontwikkeling van de Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Amsterdam NV