Wijzigingen Raad van Commissarissen Boskalis

Koninklijke Boskalis Westminster N.V (Boskalis) bericht, naar aanleiding van de vandaag gehouden jaarvergadering, dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft ingestemd met een aantal wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Tevens heeft de vergadering ingestemd met het dividendvoorstel van € 1,24 per aandeel.

De heer mr. C. van Woudenberg is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Boskalis voor een termijn van vier jaar.

De heer M. van der Vorm was niet beschikbaar voor herbenoeming als Commissaris. De daardoor ontstane vacature in de Raad van Commissarissen is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingevuld met de benoeming van de heer drs. J. van Wiechen.

De heer Van Wiechen (1972) heeft de Nederlandse nationaliteit en vervult de functie van directeur bij HAL Investments B.V. Voorts bekleedt de heer Van Wiechen de positie van non-executive Director in de Raad van Bestuur van Dockwise Ltd, voorzitter van de Raad van Commissarissen van N.V. Nationale Borgmaatschappij en is hij lid van de Raad van Commissarissen van Mercurius B.V., FD Mediagroep B.V. en InVesting B.V.

De heer Van Wiechen is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Boskalis voor een termijn van vier jaar.

In de jaarvergadering is medegedeeld dat de heer H.J. Hazewinkel de Raad van Commissarissen ad interim zal voorzitten na het recente plotselinge en betreurenswaardige overlijden van de heer drs. H. Heemskerk. Ter vergadering is eveneens medegedeeld dat de Raad de heer mr. J.M. Hessels bereid heeft gevonden zich kandidaat te stellen voor de positie van voorzitter van de Raad van Commissarissen. De benoeming van de heer Hessels zal op voordracht van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgelegd op de eerstvolgende (buitengewone) aandeelhoudersvergadering.

Tot slot is de heer ing. T.L. Baartmans lid van de Raad van Bestuur van Boskalis, herbenoemd voor een termijn van vier jaar.

Dividend

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft ingestemd met het voorgestelde dividend van € 1,24 per aandeel in de vorm van gewone aandelen, tenzij een aandeelhouder het verkiest een uitkering in contanten te willen ontvangen. Het dividend is vanaf 8 juni 2011 betaalbaar.

Alle overige in stemming gebrachte agendapunten zijn aangenomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Boskalis Westminster nv

Wijzigingen Raad van Commissarissen Boskalis | Infrasite

Wijzigingen Raad van Commissarissen Boskalis

Koninklijke Boskalis Westminster N.V (Boskalis) bericht, naar aanleiding van de vandaag gehouden jaarvergadering, dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft ingestemd met een aantal wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Tevens heeft de vergadering ingestemd met het dividendvoorstel van € 1,24 per aandeel.

De heer mr. C. van Woudenberg is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Boskalis voor een termijn van vier jaar.

De heer M. van der Vorm was niet beschikbaar voor herbenoeming als Commissaris. De daardoor ontstane vacature in de Raad van Commissarissen is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingevuld met de benoeming van de heer drs. J. van Wiechen.

De heer Van Wiechen (1972) heeft de Nederlandse nationaliteit en vervult de functie van directeur bij HAL Investments B.V. Voorts bekleedt de heer Van Wiechen de positie van non-executive Director in de Raad van Bestuur van Dockwise Ltd, voorzitter van de Raad van Commissarissen van N.V. Nationale Borgmaatschappij en is hij lid van de Raad van Commissarissen van Mercurius B.V., FD Mediagroep B.V. en InVesting B.V.

De heer Van Wiechen is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Boskalis voor een termijn van vier jaar.

In de jaarvergadering is medegedeeld dat de heer H.J. Hazewinkel de Raad van Commissarissen ad interim zal voorzitten na het recente plotselinge en betreurenswaardige overlijden van de heer drs. H. Heemskerk. Ter vergadering is eveneens medegedeeld dat de Raad de heer mr. J.M. Hessels bereid heeft gevonden zich kandidaat te stellen voor de positie van voorzitter van de Raad van Commissarissen. De benoeming van de heer Hessels zal op voordracht van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgelegd op de eerstvolgende (buitengewone) aandeelhoudersvergadering.

Tot slot is de heer ing. T.L. Baartmans lid van de Raad van Bestuur van Boskalis, herbenoemd voor een termijn van vier jaar.

Dividend

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft ingestemd met het voorgestelde dividend van € 1,24 per aandeel in de vorm van gewone aandelen, tenzij een aandeelhouder het verkiest een uitkering in contanten te willen ontvangen. Het dividend is vanaf 8 juni 2011 betaalbaar.

Alle overige in stemming gebrachte agendapunten zijn aangenomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Boskalis Westminster nv