Boskalis verwerft opdrachten in Nigeria ter waarde van 90 miljoen

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft onlangs diverse contracten in Nigeria verkregen met een totale waarde van circa € 90 miljoen.

Het grootste contract, dat werd toegekend door Prodeco International Limited, omvat baggeren en landaanwinningswerkzaamheden voor de verdere ontwikkeling van de Federal Lighter Terminal en Federal Ocean Terminalvan Onne Port, welke wordt beheerd door Intels Nigeria Limited, een grote logistieke dienstverlener voor de olie- en gasindustrie.

Boskalis zal circa 180 hectare land aanwinnen voor de verdere ontwikkeling van de Onne Port Oil & Gas Free Zone. Het benodigde materiaal voor de landaanwinning zal met behulp van een snijkopzuiger en een middelgrote sleephopperzuiger worden gewonnen uit nabijgelegen kreken en rivieren. Het project gaat naar verwachting medio 2011 van start en zal zo’n twee tot drie jaar in beslag nemen.

Drie andere recent toegekende projecten in Nigeria hebben betrekking op het aanleggen van rivierbodembescherming, onderhoud van kanalen en landaanwinningswerkzaamheden – alle in de Niger Delta.

De strategie van Boskalis is erop gericht om te profiteren van de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze markten: de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, druk als gevolg van de groeiende wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Aanleiding voor deze projecten is de noodzaak om haveninfrastructuur uit te breiden om de uitvoer van olie en gas te bevorderen alsmede om de kustlijn te beschermen tegen erosie.

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. Wij leveren wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s met ondermeer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met de activiteiten van SMIT leveren wij een breed spectrum aan maritieme diensten en hebben daarnaast strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in de offshore dienstverlening (Lamnalco). Wij hebben belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten, beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 1.100 units en zijn actief in circa 65 landen, verspreid over zes continenten. Boskalis heeft inclusief haar aandeel in partnerships circa 14.000 medewerkers in dienst. In 2010 vierde Boskalis haar 100-jarig bestaan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Boskalis Westminster nv