Kribverlaging tussen Nijmegen en Tiel: aannemer bekend

aannemingsbedrijf L.Paans & Zonen uit Gorinchem

Ruimte voor de Rivier heeft de aannemer bekendgemaakt die de 120 kribben tussen Nijmegen en Tiel gaat verlagen: aannemingsbedrijf L.Paans & Zonen uit Gorinchem. In de aanbesteding scoorde deze aannemer vooral op risicobeheersing en het ontwerp.

Aankomende zomer start de uitvoering van de tweede fase van de kribverlaging in de Midden-Waal. Met deze stap is het waterveiliger maken van Nederland weer een stap dichterbij gekomen.

Project kribverlaging Waal
Het project kribverlaging Waal is een van de projecten van Ruimte voor de Rivier. Op het traject tussen Nijmegen en Gorinchem worden de kribben aan beide zijden van de rivier met gemiddeld een meter verlaagd. Hierdoor vindt het water gemakkelijker zijn weg, terwijl de vaargeul behouden blijft. Door de maatregel daalt de waterstand bij zeer hoogwater (16.000 m3/sec bij Lobith) met 6 tot 12 centimeter.

Werk in uitvoering
Programmadirecteur Ingwer de Boer: “Paans combineert traditioneel vakmanschap met hoogwaardige technologie. Jarenlange ervaring en vakkennis leiden tot de ontwikkeling van nieuwe oplossingen op en rond het water. Zo beschikken ze over geavanceerde kraanschepen om op een sterk stromende rivier als de Waal onder water nauwkeurig te kunnen werken. Ik kijk met veel vertrouwen uit naar onze samenwerking.”

Kribverlaging wordt doorgaans uitgevoerd vanaf het water. Er wordt telkens aan een beperkt aantal kribben tegelijk gewerkt. Zo blijft de mogelijke overlast van de werkzaamheden klein. Het vrijkomende materiaal van de kribben wordt hergebruikt bij de dijkaanleg in de Overdiepse polder, één van de eerste Ruimte voor de Rivier projecten in uitvoering. Ook wordt rekening gehouden met het broed- en paaiseizoen. Op de kribben staan bakens die de kop van de krib markeren. Voor de beroepsvaart is vooral de zichtbaarheid van belang. De bakens worden zo aangepast dat ze bestand zijn tegen een sterkere stroming.

Kribverlaging in 3 fasen
Begin dit jaar maakte de staatssecretaris bekend dat, door meer waterstanddaling bij het Ruimte voor de Rivier project in Lent, de kribben ten oosten van Nijmegen, in de Waalbochten niet meer verlaagd worden. Ingwer De Boer: “Kribverlaging Waalbochten is niet meer nodig, omdat de Waalverbreding bij Nijmegen robuuster wordt uitgevoerd. Dat betekent dat we er nu 7 tot 8 centimeter meer water kwijt kunnen.” De laatste fase van de Waalkribben wordt in 2012 uitgevoerd.

Programma Ruimte voor de Rivier
In de afgelopen eeuwen hebben de rivieren steeds minder ruimte gekregen. De rivieren liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken en achter die dijken wonen steeds meer mensen. Tegelijk is door bodemdaling het land achter de dijken lager komen te liggen. Ook regent het vaker en harder waardoor de rivieren steeds meer water moeten verwerken. De regering neemt daarom maatregelen om in de toekomst het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen.

De rivier krijgt op meer dan 30 plaatsen meer ruimte. Deze maatregelen vormen samen het programma Ruimte voor de Rivier. Een rijksprogramma dat samen met regionale overheden zorgt voor de veiligheid van circa vier miljoen Nederlanders. Naast veiliger wordt het rivierengebied ook mooier en aantrekkelijker gemaakt en biedt meer ruimte aan natuur en recreatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Projectdirectie Ruimte voor de Rivier