Convenant samenwerking in kennisontwikkeling in de watersector

NLingenieurs en Deltares werken aan duurzame inrichting van Nederland

NLingenieurs en Deltares tekenen op 21 april een convenant voor samenwerking in kennisontwikkeling in de watersector. De watersector is één van de Topgebieden van het ministerie van EL&I.

NLingenieurs en Deltares werken intensief samen aan de opgave om de waterambitie van Nederland, zoals geformuleerd in het Nationaal Waterplan en het Deltaprogramma, te realiseren. Het gaat daarbij in essentie om de duurzame inrichting van Nederland.

Door intensieve samenwerking bundelen de partners hun krachten op het gebied van kennisontwikkeling en kennisuitwisseling, creativiteit en innovatie. Daarmee willen ze bereiken dat:

  • de wateropgave met hoge kwaliteit en tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten wordt gerealiseerd en de duurzame inrichting van Nederland vorm krijgt;
  • er kennis wordt ontwikkeld en innovaties tot stand komen die internationaal toepasbaar zijn en waarmee zij de internationale competitie aankunnen.

De ingenieursbureaus ARCADIS, DHV, Fugro, Grontmij, Oranjewoud, Royal Haskoning, Tauw en Witteveen+Bos maken deel uit van het convenant. In de toekomst kunnen ook andere leden van NLingenieurs zich bij dit initiatief aansluiten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NLingenieurs