Atsma geeft startsein dijkversterking Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven

staatssecretaris wil Hoogwaterbeschermingsprogramma

Nederland moet blijven werken aan de veiligheid. Daarom heeft staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) op 11 april 2011 het startsein gegeven voor versterking van de Lekdijk tussen Bergambacht en Schoonhoven. Hij heeft dit gedaan samen met dijkgraaf Oosters van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en met de burgemeesters van Schoonhoven en Bergambacht. De bijna zes kilometer lange rivierdijk moet in 2015 weer voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen.

Verandering Hoogwaterbeschermingsprogramma
De bijna zes kilometer lange Lekdijk is één van de 92 plekken waar in Nederland gewerkt wordt of gaat worden in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Voor de toekomst wil de staatssecretaris dit programma op een nieuwe leest schoeien, zo maakte hij in zijn speech duidelijk. De toetsing van dijken en duinen zal dan om de twaalf jaar plaatsvinden. En de noodzakelijke versterking van duinen en dijken zal niet langer alleen door het rijk worden gefinancierd, maar waterschappen kunnen ook een steentje bijdragen. Hiermee geeft Atsma concreet invulling aan enkele aanbevelingen, die de Commissie Ten Heuvelhof eind 2010 heeft gedaan.

Doelmatiger en nuchterder
Atsma “Deze dijkversterking onderstreept het belang dat wij hechten aan waterveiligheid voor deze en toekomstige generaties. Om te zorgen dat in heel Nederland de dijken en duinen in 2015 weer voldoen aan de veiligheidsnormen is drie miljard euro nodig. Hier voor de Lekdijk investeren we nu 100 miljoen euro. Het zorgt ervoor dat de mensen in de Krimpenerwaard zich ook voor de toekomst veilig weten tegen het water. Ondanks dat de financiële middelen schaars zijn, zullen we moeten blijven investeren in de noodzakelijke verbeteringen van onze dijken en duinen. Dat vraagt om een andere manier van werken: doelmatiger, nuchterder en met minder bestuurlijke drukte”, aldus Atsma. Meer efficiency en minder kosten, dat is ook de centrale gedachte waarmee het Rijk en de partners in het waterbeheer op dit moment de laatste hand leggen aan het Bestuursakkoord Water.

Het dijkversterkingsproject Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven behelst een stuk dijk dat binnen de grenzen van twee verschillende gemeenten ligt. In totaal zullen 350 huishoudens, die direct op of aan de te versterken dijk wonen, direct te maken krijgen met de werkzaamheden. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voert deze dijkversterking uit.

De versterking van de rivierdijk wordt gefinancierd uit het Hoogwaterbeschermings-programma (HWBP) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In dit programma werkt het rijk nauw samen met de waterschappen om op 92 plekken in Nederland afgekeurde waterkeringen op een sobere, doelmatige en robuuste wijze te versterken. Zodoende wordt Nederland beschermd tegen overstromingen.

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zorgt als waterschap voor droge voeten en schoon water. Het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard strekt zich uit tussen Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer. Binnen dit gebied zorgt het Hoogheemraadschap voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, het waterpeil, de waterkeringen en worden alle wegen buiten de bebouwde kom (m.u.v. de provinciale wegen) in de Krimpenerwaard beheerd.

Meer informatie is te vinden via www.rijksoverheid.nl, www.hhsk.nl, www.dijkversterkingbas.nl, en www.rijkswaterstaat.nl/water/veiligheid/bescherming_tegen_het_water