260 km onderzeese BritNed kabel succesvol in bedrijf

  • 260 kilometer lange onderzeese kabel verbindt het Nederlandse en het Britse stroomnet
  • grote stap in de ontwikkeling van één Europese elektriciteitsmarkt
  • nieuwe verbinding ondersteunt integratie duurzame energie

Vannacht is de BritNed-kabel, de eerste elektrische verbinding tussen Nederland en Groot-Brittannië, succesvol in bedrijf genomen. De hoogspanningsverbinding heeft een lengte van 260 kilometer en loopt van Isle of Grain (Kent, Groot-Brittannië) naar de Maasvlakte. De onderzeese kabel en heeft een vermogen van 1000 megawatt, vergelijkbaar met het verbruik van een stad als Amsterdam of Rotterdam. Via de kabel wordt op basis van vraag en aanbod en prijsverschillen tussen beide elektriciteitsmarkten de stroom getransporteerd.

BritNed, een joint venture tussen de netbeheerders TenneT Holding b.v. en National Grid (Verenigd Koninkrijk), is een belangrijke stap richting een geïntegreerde Europese elektriciteitsmarkt. Deze nieuwe onderzeese kabel heeft een positief effect op de leveringszekerheid en de diversiteit van elektriciteit in beide landen. Bovendien draagt de interconnector bij aan de integratie van Europese markten, zodat er meer mogelijkheden ontstaan voor import en export. BritNed vormt ook een belangrijke basis voor de toekomstige duurzame energieproductie in de noord-west Europese markt.

Mel Kroon, CEO van TenneT, beschouwt de nieuwe verbinding als een essentiële stap richting een sterke internationale elektriciteitsmarkt: “In de afgelopen jaren hebben we grote investeringen gedaan ter bevordering van de ontwikkeling van één enkele Europese elektriciteitsmarkt. Bijvoorbeeld door het aanleggen van nieuwe verbindingen, acquisities en het ondersteunen van initiatieven voor marktkoppeling. Met de BritNed kabel zijn nu twee individuele markten gekoppeld, wat de leveringszekerheid en de concurrentie ten goede komt. Uiteindelijk zal dit leiden tot een gelijk speelveld met convergerende elektriciteitsprijzen, en dit is gunstig voor zowel de energiesector als de consumenten.

Het BritNed project zal de internationale marktwerking bevorderen en sluit aan bij het streven van de Europese Commissie naar meer verbindingen om een geïntegreerde Europese elektriciteitsmarkt tot stand te brengen. De verbinding is dan ook aangewezen als een ‘prioriteitsproject’ voor de Europese energiesector.

Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is content met de inbedrijfname van de BritNed-kabel. “Dit is opnieuw een belangrijke mijlpaal in de totstandkoming van een Europese elektriciteitsmarkt. De verbinding tussen de Britse en de Nederlandse elektriciteitsmarkt levert een positieve bijdrage aan de leveringszekerheid en aan een efficiënte prijsvorming. Het is ook nog eens goed voor de inpassing van duurzame energie-initiatieven op het elektriciteitsnetwerk.”

BritNed is binnen tijd (start bouw in 2008) en binnen budget (€600 miljoen) voltooid. Deze ‘niet-gesocialiseerde’ interconnector is onafhankelijk gefinancierd en biedt 100% toegang aan derde marktpartijen tot het net. Klanten hebben vrije toegang tot de transportcapaciteit door middel van een combinatie van ‘impliciete’ veiling (day ahead), mogelijk gemaakt door APX-ENDEX, en de ‘expliciete’ veilingen van BritNed (jaarlijks, maandelijks, intraday). Door dit systeem hebben klanten een grote mate van keuzevrijheid bij het bieden op transportcapaciteit en het zorgt ervoor dat de BritNed kabel bijdraagt aan meer transparantie op de Europese energiemarkten.

TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 20.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 35 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt en op de integratie van duurzame energie. Taking power further.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TenneT bv Transmission System Operator

260 km onderzeese BritNed kabel succesvol in bedrijf | Infrasite

260 km onderzeese BritNed kabel succesvol in bedrijf

  • 260 kilometer lange onderzeese kabel verbindt het Nederlandse en het Britse stroomnet
  • grote stap in de ontwikkeling van één Europese elektriciteitsmarkt
  • nieuwe verbinding ondersteunt integratie duurzame energie

Vannacht is de BritNed-kabel, de eerste elektrische verbinding tussen Nederland en Groot-Brittannië, succesvol in bedrijf genomen. De hoogspanningsverbinding heeft een lengte van 260 kilometer en loopt van Isle of Grain (Kent, Groot-Brittannië) naar de Maasvlakte. De onderzeese kabel en heeft een vermogen van 1000 megawatt, vergelijkbaar met het verbruik van een stad als Amsterdam of Rotterdam. Via de kabel wordt op basis van vraag en aanbod en prijsverschillen tussen beide elektriciteitsmarkten de stroom getransporteerd.

BritNed, een joint venture tussen de netbeheerders TenneT Holding b.v. en National Grid (Verenigd Koninkrijk), is een belangrijke stap richting een geïntegreerde Europese elektriciteitsmarkt. Deze nieuwe onderzeese kabel heeft een positief effect op de leveringszekerheid en de diversiteit van elektriciteit in beide landen. Bovendien draagt de interconnector bij aan de integratie van Europese markten, zodat er meer mogelijkheden ontstaan voor import en export. BritNed vormt ook een belangrijke basis voor de toekomstige duurzame energieproductie in de noord-west Europese markt.

Mel Kroon, CEO van TenneT, beschouwt de nieuwe verbinding als een essentiële stap richting een sterke internationale elektriciteitsmarkt: “In de afgelopen jaren hebben we grote investeringen gedaan ter bevordering van de ontwikkeling van één enkele Europese elektriciteitsmarkt. Bijvoorbeeld door het aanleggen van nieuwe verbindingen, acquisities en het ondersteunen van initiatieven voor marktkoppeling. Met de BritNed kabel zijn nu twee individuele markten gekoppeld, wat de leveringszekerheid en de concurrentie ten goede komt. Uiteindelijk zal dit leiden tot een gelijk speelveld met convergerende elektriciteitsprijzen, en dit is gunstig voor zowel de energiesector als de consumenten.

Het BritNed project zal de internationale marktwerking bevorderen en sluit aan bij het streven van de Europese Commissie naar meer verbindingen om een geïntegreerde Europese elektriciteitsmarkt tot stand te brengen. De verbinding is dan ook aangewezen als een ‘prioriteitsproject’ voor de Europese energiesector.

Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is content met de inbedrijfname van de BritNed-kabel. “Dit is opnieuw een belangrijke mijlpaal in de totstandkoming van een Europese elektriciteitsmarkt. De verbinding tussen de Britse en de Nederlandse elektriciteitsmarkt levert een positieve bijdrage aan de leveringszekerheid en aan een efficiënte prijsvorming. Het is ook nog eens goed voor de inpassing van duurzame energie-initiatieven op het elektriciteitsnetwerk.”

BritNed is binnen tijd (start bouw in 2008) en binnen budget (€600 miljoen) voltooid. Deze ‘niet-gesocialiseerde’ interconnector is onafhankelijk gefinancierd en biedt 100% toegang aan derde marktpartijen tot het net. Klanten hebben vrije toegang tot de transportcapaciteit door middel van een combinatie van ‘impliciete’ veiling (day ahead), mogelijk gemaakt door APX-ENDEX, en de ‘expliciete’ veilingen van BritNed (jaarlijks, maandelijks, intraday). Door dit systeem hebben klanten een grote mate van keuzevrijheid bij het bieden op transportcapaciteit en het zorgt ervoor dat de BritNed kabel bijdraagt aan meer transparantie op de Europese energiemarkten.

TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 20.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 35 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt en op de integratie van duurzame energie. Taking power further.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TenneT bv Transmission System Operator