STOWA en Waterdienst gaan Digispectie en Digigids doorontwikkelen

Update Digispectie/Digigids
Digispectie 2 en Digigids in 2011

Eind november van 2010 is de rapportage opgeleverd over de bevindingen met Digispectie 2 en Digigids over de periode 2009-2011. Duidelijk is dat Digispectie en Digigids een goed concept bieden voor het verder standaardiseren en objectiveren van visuele waarnemingen aan waterkeringen.

Geconstateerd wordt ook dat Digispectie en Digigids nog niet af zijn. STOWA en Waterdienst laten daarom de ontwikkeling van beide systemen nog niet los en hebben voor de doorontwikkeling van Digispectie en Digigids het volgende beleid voor ogen. Het ondersteunen van de huidige gebruikers van Digispectie 2 heeft in 2011 de hoogste prioriteit. Daartoe zal in 2011 nog een release van Digispectie 2 worden uitgebracht.

Daarnaast zal voor de doorontwikkeling van Digispectie tot een toekomstvaste beheerapplicatie in 2011 de samenwerking worden gezocht met Het Waterschapshuis en de Data ICT Dienst. Ingezet wordt op een ontwikkeling die leidt tot de uitlevering van de functionaliteiten van Digispectie binnen een generiek opgezette mobiele GIS systeem dat al het veldwerk ten behoeve van het waterbeheer, inclusief het waterkeringenbeheer, kan ondersteunen.

De Digigids is ook nog niet af, de gids moet nog beter worden gevuld met schadebeelden. Daarom zal in 2011 gericht samenwerking worden gezocht met waterkeringbeheerders die hiervoor een specifieke bijdrage willen leveren.

Release Digispectie 2
De release van Digispectie 2 in 2011 gebeurt in 2 etappes. Op 1 april 2011 zal als eerste de nieuwste versie van de veldmodule worden uitgeleverd. Zoals bekend worden met Digispecie 2 de visuele waarnemingen van de veldinspecteur binnen een vaste format digitaal opgenomen en vastgelegd. Het eventueel toevoegen van digitale foto’s van bijzondere waarneming is facultatief. De unieke nummering van de foto’s op camera wordt ook geadministreerd binnen de veldmodule. Dit proces was foutgevoelig en onvoldoende stabiel. In de release is het synchronisatieproces verbeterd. Daarnaast zijn nog enkele kleine aanpassingen doorgevoerd.

Per 1 mei 2011 wordt de release van de desktopmodule uitgeleverd. Belangrijke verbeterpunten zijn hierin het gecontroleerd koppelen van de digitale foto’s aan het simultane inspectiebestand en de mogelijkheid tot het wegzetten van de inspectiegegevens in centrale databestanden die aansluiten op de databases binnen IRIS keringen.

De Digigids is in de periode 2009 -2011 aangevuld. Vooral het waterschap Rivierenland heeft hier aan bijgedragen, waarvoor dank. De schadecatalogus is echter nog steeds niet compleet. Daarom zal dit jaar nog een extra inspanning worden gedaan om schadebeelden aangeleverd te krijgen.

Uit de gerapporteerde evaluatie kwam naar voren dat het uploaden van schadebeelden naar Digigids een wel tijdsintensieve aangelegenheid wordt gevonden. Dit moet anders. In samenwerking met een aantal waterkeringbeheerders zullen in 2011 nog ontbrekende schadebeelden worden vergaard. De digitale foto’s worden met Digispectie 2 ingewonnen en op CD aangeleverd. Deltares verzorgt volgens de definitieve classificatie en eventuele plaatsing van de schadebeelden in de gids.

Op 24 maart 2011 wordt de 8ste Kennisdag Inspectie Waterkeringen gehouden. In het programma is een workshop opgenomen over de doorontwikkeling van Digispectie in een generiek mobiel GIS. U bent van harte welkom. We informeren u graag over de plannen en zien uit naar uw opinie hierover. Meldt u dus aan voor de kennisdag via www.inspectiewaterkeringen.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)