Imtech helpt Zuid-Afrika met oplossen deel waterproblematiek

het belang van schoon en veilig water is immens

Met haar corporate citizenprogramma ‘Shared Succes in Developing Countries’ (SSDC) wil Imtech in het kader van haar MVO-beleid bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Zuid-Afrika. Daarom vertrokken er onlangs twee Imtech-ontwikkelingsteams naar Zuid-Afrika om te werken aan verbetering van de watervoorzieningen en bevordering van de bewustwording van het watergebruik in het Gert Sibande District Municipality. Doel is de operationele output van een groep van lokale waterzuiveringsinstallaties hier aanzienlijk te verbeteren. Deze output vormt deels de input voor het genereren van schoon drinkwater voor de steden Johannesburg en Pretoria door verbetering van de kwaliteit van de lozingen van rioolwater in het stroomgebied van de Upper Vaal rivier.

René van der Bruggen CEO Imtech: ‘Imtech heeft de afgelopen jaren haar MVO-beleid goed vormgegeven en bevindt zich in de MVO-voorhoede van de technologiemarkt. Met ons corporate citizenbeleid gaan we in het Gert Sibande District Municipality (het voormalige Transvaal), Johannesburg en Pretoria de waterproblematiek mede helpen oplossen. Het belang van schoon en veilig water is immens, niet alleen voor de gezondheid maar ook voor economische welvaart. We sturen onze beste specialisten en investeren dit jaar belangeloos circa 1 miljoen euro om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de waterproblematiek. Imtech beschikt in dit domein over een schat aan kennis en ervaring en behoren tot de sterkste technologiebedrijven in de watersector. Deze specifieke technologiekennis komt natuurlijk goed van pas. Ook de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika is actief bij het project betrokken.’

Water is schaars
Bijna 4 miljard mensen wachten wereldwijd op schoon en veilig water, circa 900 miljoen mensen hebben geen toegang tot betrouwbare waterbronnen en ruim 3 miljard mensen zijn afhankelijk van vervuild water met alle gezondheidsrisico’s van dien. De voornaamste oorzaken van de waterschaarste zijn de aanhoudende bevolkingsgroei, klimaatverandering en stijgende welvaart in grote delen van de wereld. Voor Zuid-Afrika betekent dit dat schoon en veilig water straks voor arme huishoudens een extreem schaars goed wordt. Mede daarom heeft de Zuid-Afrikaanse overheid een actieplan opgezet om waterzuivering meer efficiënter te maken, meer schoon water te produceren en waterbewustwording te bevorderen. President Jacob Zuma van Zuid-Afrika heeft onlangs de doelstelling geformuleerd waterverspilling in 2014 met 50% te reduceren. Vandaar dat Imtech zich in dit MVO-programma focust op het thema ‘water en sanitatie’.

De aanpak van Imtech
Een groep van acht Imtech-specialisten van vijf verschillende nationaliteiten werkt in twee teams aan het project, ieder vanuit hun eigen expertise. De specialisten worden vanuit de UK, Duitsland, België en Nederland ondersteund met extra kennis. Via deelname van een specialist uit de Zuid-Afrikaanse Imtech-organisatie wordt lokale kennis en kunde ingezet. Doelstelling is het waterbeheer in het achterbleven Gert Sibande District Municipality structureel te professionaliseren. Zo wordt een managementinformatiesysteem ontwikkeld en vindt er bewustwording en training van het operationele management en waterbeheermedewerkers plaats. Tevens wordt een business plan gemaakt om aan de hand hiervan de operationele output van een groep van lokale waterzuiveringsinstallaties aanzienlijk te verbeteren. Deze output vormt door verbetering van de kwaliteit van de lozingen van het rioolwater deels de verbeterde input voor het genereren van schoon drinkwater in de steden Johannesburg en Pretoria. Ook is een bewustwordingsprogramma op scholen gestart.

Samenwerking
Imtech werkt voor dit project intensief samen met de gemeente Gert Sibande District Municipality, het Department of Water Affairs (DWA) dat verantwoordelijk is voor het waterbeheer in Zuid-Afrika en diverse lokale hulporganisaties en NGO’s (waaronder de eigen MVO-partner NOVA) die ervaring hebben met de plaatselijke regelgeving en manier van werken. Ook zijn er bijdragen van Schneider Electric, een Imtech-partner gespecialiseerd in energiemanagement die de hardware en software voor het managementinformatiesysteem sponsort en Alex van Groningen, een Imtech-partner gespecialiseerd in management-opleidingen die een financiële bijdrage levert. Partner van Imtech binnen SSDC is SharePeople, een organisatie die duurzame ondernemers in ontwikkelingslanden in contact brengt met professionals uit het Europese bedrijfsleven. Gezamenlijk leveren alle betrokkenen een bijdrage aan de Millennium Development Goals en aan duurzame economische groei in Zuid-Afrika.

Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika is actief betrokken
Ook de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika is actief bij het project betrokken. Vanuit het thema ‘Nederland, waterland’ sprak de Nederlandse ambassadeur De Vos in Zuid-Afrika recentelijk over het thema water op de Universiteit in Pretoria. De ambassadeur benadrukte het belang van de betrokkenheid van het internationale bedrijfsleven bij het oplossen van waterproblemen op wereldschaal. De ambassadeur noemde Imtech een goed voorbeeld van actieve bedrijven die zich voor de waterproblematiek inzet. De ambassade ondersteunt het Imtech-project met een speciale projectmanager die onderzoekt of de Imtech-aanpak over een breder front in Zuid-Afrika kan worden toegepast.

Profiel Imtech
Imtech N.V. is een Europese technische dienstverlener op het gebied van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw. Deze combinatie maakt het mogelijk totale technologische oplossingen aan te bieden. Met bijna 25.000 medewerkers realiseert Imtech opbrengsten van circa 4,5 miljard euro op jaarbasis. Imtech heeft sterke posities in de markten gebouwen en industrie in de Benelux, Duitsland, Oost-Europa, Nordic, de UK, Ierland en Spanje, alsmede op de Europese markten van ICT en traffic en in de mondiale maritieme markt. Imtech bedient circa 21.000 klanten. Imtech biedt toegevoegde waarde in de vorm van integrale en multidisciplinaire totaaloplossingen die leiden tot betere bedrijfsprocessen en meer rendement voor klanten én aan de klanten die zij op hun beurt bedienen. Imtech biedt tevens oplossingen die bijdragen aan een duurzame samenleving, bijvoorbeeld ‘groene’ technologie en technische oplossingen op het gebied van energie, milieu, water en mobiliteit. De aandelen Imtech zijn genoteerd aan Euronext Stock Exchange Amsterdam, waar Imtech is opgenomen in de Midkap Index. Het aandeel Imtech is tevens opgenomen in de Dow Jones STOXX 600 index.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Imtech N.V.

Imtech helpt Zuid-Afrika met oplossen deel waterproblematiek | Infrasite

Imtech helpt Zuid-Afrika met oplossen deel waterproblematiek

het belang van schoon en veilig water is immens

Met haar corporate citizenprogramma ‘Shared Succes in Developing Countries’ (SSDC) wil Imtech in het kader van haar MVO-beleid bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Zuid-Afrika. Daarom vertrokken er onlangs twee Imtech-ontwikkelingsteams naar Zuid-Afrika om te werken aan verbetering van de watervoorzieningen en bevordering van de bewustwording van het watergebruik in het Gert Sibande District Municipality. Doel is de operationele output van een groep van lokale waterzuiveringsinstallaties hier aanzienlijk te verbeteren. Deze output vormt deels de input voor het genereren van schoon drinkwater voor de steden Johannesburg en Pretoria door verbetering van de kwaliteit van de lozingen van rioolwater in het stroomgebied van de Upper Vaal rivier.

René van der Bruggen CEO Imtech: ‘Imtech heeft de afgelopen jaren haar MVO-beleid goed vormgegeven en bevindt zich in de MVO-voorhoede van de technologiemarkt. Met ons corporate citizenbeleid gaan we in het Gert Sibande District Municipality (het voormalige Transvaal), Johannesburg en Pretoria de waterproblematiek mede helpen oplossen. Het belang van schoon en veilig water is immens, niet alleen voor de gezondheid maar ook voor economische welvaart. We sturen onze beste specialisten en investeren dit jaar belangeloos circa 1 miljoen euro om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de waterproblematiek. Imtech beschikt in dit domein over een schat aan kennis en ervaring en behoren tot de sterkste technologiebedrijven in de watersector. Deze specifieke technologiekennis komt natuurlijk goed van pas. Ook de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika is actief bij het project betrokken.’

Water is schaars
Bijna 4 miljard mensen wachten wereldwijd op schoon en veilig water, circa 900 miljoen mensen hebben geen toegang tot betrouwbare waterbronnen en ruim 3 miljard mensen zijn afhankelijk van vervuild water met alle gezondheidsrisico’s van dien. De voornaamste oorzaken van de waterschaarste zijn de aanhoudende bevolkingsgroei, klimaatverandering en stijgende welvaart in grote delen van de wereld. Voor Zuid-Afrika betekent dit dat schoon en veilig water straks voor arme huishoudens een extreem schaars goed wordt. Mede daarom heeft de Zuid-Afrikaanse overheid een actieplan opgezet om waterzuivering meer efficiënter te maken, meer schoon water te produceren en waterbewustwording te bevorderen. President Jacob Zuma van Zuid-Afrika heeft onlangs de doelstelling geformuleerd waterverspilling in 2014 met 50% te reduceren. Vandaar dat Imtech zich in dit MVO-programma focust op het thema ‘water en sanitatie’.

De aanpak van Imtech
Een groep van acht Imtech-specialisten van vijf verschillende nationaliteiten werkt in twee teams aan het project, ieder vanuit hun eigen expertise. De specialisten worden vanuit de UK, Duitsland, België en Nederland ondersteund met extra kennis. Via deelname van een specialist uit de Zuid-Afrikaanse Imtech-organisatie wordt lokale kennis en kunde ingezet. Doelstelling is het waterbeheer in het achterbleven Gert Sibande District Municipality structureel te professionaliseren. Zo wordt een managementinformatiesysteem ontwikkeld en vindt er bewustwording en training van het operationele management en waterbeheermedewerkers plaats. Tevens wordt een business plan gemaakt om aan de hand hiervan de operationele output van een groep van lokale waterzuiveringsinstallaties aanzienlijk te verbeteren. Deze output vormt door verbetering van de kwaliteit van de lozingen van het rioolwater deels de verbeterde input voor het genereren van schoon drinkwater in de steden Johannesburg en Pretoria. Ook is een bewustwordingsprogramma op scholen gestart.

Samenwerking
Imtech werkt voor dit project intensief samen met de gemeente Gert Sibande District Municipality, het Department of Water Affairs (DWA) dat verantwoordelijk is voor het waterbeheer in Zuid-Afrika en diverse lokale hulporganisaties en NGO’s (waaronder de eigen MVO-partner NOVA) die ervaring hebben met de plaatselijke regelgeving en manier van werken. Ook zijn er bijdragen van Schneider Electric, een Imtech-partner gespecialiseerd in energiemanagement die de hardware en software voor het managementinformatiesysteem sponsort en Alex van Groningen, een Imtech-partner gespecialiseerd in management-opleidingen die een financiële bijdrage levert. Partner van Imtech binnen SSDC is SharePeople, een organisatie die duurzame ondernemers in ontwikkelingslanden in contact brengt met professionals uit het Europese bedrijfsleven. Gezamenlijk leveren alle betrokkenen een bijdrage aan de Millennium Development Goals en aan duurzame economische groei in Zuid-Afrika.

Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika is actief betrokken
Ook de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika is actief bij het project betrokken. Vanuit het thema ‘Nederland, waterland’ sprak de Nederlandse ambassadeur De Vos in Zuid-Afrika recentelijk over het thema water op de Universiteit in Pretoria. De ambassadeur benadrukte het belang van de betrokkenheid van het internationale bedrijfsleven bij het oplossen van waterproblemen op wereldschaal. De ambassadeur noemde Imtech een goed voorbeeld van actieve bedrijven die zich voor de waterproblematiek inzet. De ambassade ondersteunt het Imtech-project met een speciale projectmanager die onderzoekt of de Imtech-aanpak over een breder front in Zuid-Afrika kan worden toegepast.

Profiel Imtech
Imtech N.V. is een Europese technische dienstverlener op het gebied van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw. Deze combinatie maakt het mogelijk totale technologische oplossingen aan te bieden. Met bijna 25.000 medewerkers realiseert Imtech opbrengsten van circa 4,5 miljard euro op jaarbasis. Imtech heeft sterke posities in de markten gebouwen en industrie in de Benelux, Duitsland, Oost-Europa, Nordic, de UK, Ierland en Spanje, alsmede op de Europese markten van ICT en traffic en in de mondiale maritieme markt. Imtech bedient circa 21.000 klanten. Imtech biedt toegevoegde waarde in de vorm van integrale en multidisciplinaire totaaloplossingen die leiden tot betere bedrijfsprocessen en meer rendement voor klanten én aan de klanten die zij op hun beurt bedienen. Imtech biedt tevens oplossingen die bijdragen aan een duurzame samenleving, bijvoorbeeld ‘groene’ technologie en technische oplossingen op het gebied van energie, milieu, water en mobiliteit. De aandelen Imtech zijn genoteerd aan Euronext Stock Exchange Amsterdam, waar Imtech is opgenomen in de Midkap Index. Het aandeel Imtech is tevens opgenomen in de Dow Jones STOXX 600 index.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Imtech N.V.