Eerste fase vaarverbinding Erica-Ter Apel gereed

vaarverbinding geopend

De officiële opening van de eerste fase van de vaarverbinding Erica – Ter Apel is een feit. Het gaat om het traject tussen Ter Apel en het Veenpark bij Barger-Compascuum. Met schallende scheepshoorn verrichtten gedeputeerde Munniksma, wethouder Houwing-Haisma en waterschapsbestuurder Van der Wal de doorgang voor het recreatieverkeer.

De vaarverbinding vormt een belangrijke schakel in het (inter)nationale toervaartnet. Het project versterkt de ruimtelijke en sociaal-economische ontwikkeling van Zuidoost-Drenthe en de Veenkoloniën. Daarnaast wordt de cultuurhistorische waarde van de regio versterkt. Gedeputeerde Munniksma: “Zo’n kanaal leg je niet alleen aan om vanaf een boot van de omgeving te genieten. Het is ook een impuls voor de dorpen waar het kanaal weer een functie heeft. Leefbaarheid komt zo niet tussen wal en schip.”

Eind 2007 is gestart met de uitvoering van de eerste fase van Ter Apel tot en met het Veenparkkanaal. Dammen zijn vervangen door bruggen en de bestaande bruggen op het traject zijn gerenoveerd, gemoderniseerd en geëlektrificeerd. Daarnaast zijn twee historische sluizen uit 1890 in ere hersteld, is er 14 km aan oeverbescherming aangebracht en ruim 40.000 m³ bagger uit het kanaal verwijderd. De kosten voor de afgeronde werkzaamheden zijn circa 13 miljoen euro.

Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van de tweede fase van het Veenpark bij Barger-Compascuum naar de Bladderswijk bij Erica. Het tracé is een grotendeels nieuw te graven kanaal door het Oosterbos en de Hondsrug. Hierdoor ontstaat een uniek beleefkanaal met voorzieningen voor afmeren, wandelen, fietsen, sportvissen en kleine watersport. De kosten voor de tweede fase worden geraamd op 21 miljoen euro. De uitvoering start nog dit jaar. Naar verwachting wordt de totale vaarverbinding in 2013 geopend voor de recreatievaart.

Deelnemende partners aan het project: provincie Drenthe en Groningen, de gemeenten Emmen en Vlagtwedde, de waterschappen Hunze en Aa’s en Velt & Vecht, de Agenda voor de Veenkoloniën, Stichting Recreatietoervaart Nederland en Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Ministeries van Economische Zaken en LNV.

Een aantal nieuwe en bestaande bruggen op het traject heeft een naam gekregen. Hiervoor zijn voorstellen vanuit de bevolking aan de straatnamencommissie voorgelegd. De bedenkers werden tijdens de opening door wethouder Kuper, gemeente Emmen, in het zonnetje gezet. Het gaat om de volgende bruggen:
Oosterdiep – Westelijke/Oostelijke Doorsnee: De Doorsnee (dhr. K. Trip)
Oosterdiep – Hoofdkanaal bij de muziekkoepel: De Koepelbrug (dhr. P. Verwey)
Hoofdkanaal Oostzijde naar Westzijde: Munsterscheveldbrug (mevr. E. Mulder-Smit)
Hoofdkanaal – De Zuidelijke Vennen: De Vennenbrug (dhr. E. Kuilman)
Eerste brug vanaf provincie gemeentegrens: Twee Provinciënbrug (dhr. R. de Vries)
Fiets/voetgangersbrug Hoofdkanaal tegenover pensionaat: Klein Draaigie

Ook de twee gerenoveerde sluizen van het waterschap Hunze en Aa’s hebben een naam gekregen. Zo heet de sluis in Emmer-Compascuum ‘Jansenverlaat’. De sluis tussen Emmer- en Barger-Compascuum draagt de naam ‘Compascumer Sluis’.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Drenthe