Innovatieprijs Water en Mobiliteit uitgereikt

24 uursspelen winnaar van de Innovatiechallenge 2010

‘De 24 uursspelen´ van de young professionals Alida Galema en Wolter Tijben van bedrijf Infram heeft de Innovatiechallenge Water en Mobiliteit 2010 gewonnen. De challenge, die als doel heeft met behulp van ICT innovatie te stimuleren in de water- en mobiliteitssector, werd dit jaar voor het eerst georganiseerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, TNO en ICT dienstverlener IBM. De prijs van 10.000 Euro werd uitgereikt op het World Congress on IT in de RAI Amsterdam door Lidewijde Ongering, Directeur-Generaal Mobiliteit van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Studenten en young professionals waren gevraagd een oplossing te bedenken voor de uitdagingen waar een Deltametropool als De Randstad de komende jaren voor staat. Toenemende filedruk en vertragingen, maar ook veranderingen in het klimaat vormen een bedreiging voor de welvarendheid van deze stedelijke regio. Tijdspanne van de prijsvraag was het jaar 2028, het jaar dat Nederland opnieuw de Olympische Spelen hoopt te organiseren. De voorbereiding en organisatie van een dergelijk evenement zal veel vragen van de infrastructuur van de Randstad en een beroep doen op het imago van Nederland als innovator op het gebied van Watermanagement en ‘mainport van Europa’.

Het winnende concept, de 24 uursspelen van de young professionals van het bedrijf Infram, kwam met het voorstel om de Olympische sporten te verspreiden over 24 uur. ´Elk land zijn eigen sport´ is hun motto. Winnaar Wolter Tijben legt uit: “In Azië zijn andere sporten populair dan in Europa. Door de sporten over de dag te spreiden, maak je optimaal gebruik van de infrastructuur en de beschikbare ruimte”. Zij kwamen verder met het innovatieve voorstel om stadions aan de rand van het water te bouwen, met drijvende velden die in- en uitgeschoven konden worden. “Zo krijg je multifunctionele stadions en maak je optimaal gebruik van de aanwezige ruimte” aldus Tijben. Tenslotte maakten zij in hun oplossing gebruik van personenvervoer over het water en zetten zij cruiseschepen in als tijdelijke hotels.

De jury
De jury, bestaande uit Bert van Wee (hoogleraar Transport), Toon Gerbrands (directeur voetbalclub AZ en voormalig adviseur Rijkswaterstaat) en Leo van Wijk (voorzitter Connekt en oud-topman KLM) prijst in het juryrapport de winnaar om ´de brede uitwerking van de gedachte om rekening te houden met gespreide aanvangstijden en tijdswindows van de spelen. Het voorstel is duidelijk, aansprekend voor een groot publiek en goed doordacht.´

Lidewijde Ongering, die de prijs van 10.000 Euro overhandigde, gaf aan dat vooral de preventiegedachte haar erg aansprak: “het idee beïnvloedt het mobiliteitsgedrag van mensen. Dat is iets waar ons ministerie graag meer grip op zou willen hebben”.

Arie Bleijenberg, hoofd markt mobiliteit TNO: “Het winnende concept maakt optimaal gebruik van het spreiden van verkeer over de 24 uur van een dag. Dit is een interessant gegeven om ook buiten de Olympische Spelen in Nederland de spits af te vlakken. Initiatieven in Nederland zoals telewerken en het nieuwe werken zetten hier ook op in.”

Harry van Dorenmalen, algemeen directeur IBM Nederland: “Grote maatschappelijke problemen op het gebied van bijvoorbeeld water- en verkeer lossen we steeds vaker op met de hulp van ICT. Via sensoren in rivieren en dijken kunnen we nu al waterstanden en dijkcondities in de gaten houden en het verkeer laat zich met behulp van slimme ICT-oplossingen beter sturen. Het is boeiend om te zien hoe de participanten dat soort innovaties ook in deze challenge gebruikt hebben.”

Meer informatie over de Innovatiechallenge Water en Mobiliteit
De Innovatiechallenge Water en Mobiliteit, die dit jaar voor het eerst werd georganiseerd, is direct gekoppeld aan de initiatieven van de Club van Maarssen. De Club van Maarssen is een open community waar alle kennis en innovatie op het gebied van water, transport en mobiliteit samenkomt. Hier wordt gewerkt aan de innovaties en technologische doorbraken die straks het verschil zullen maken. Dit gebeurt door middel van themasessies, discussiebijeenkomsten en demonstraties. Meer informatie vindt u op www.clubvanmaarssen.org

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)