Subsidie voor twee grote windparken ten noorden van Schiermonnikoog

tender Wind op Zee

Zo’n 55 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog komen twee parken voor windenergie op zee. Minister Maria van de Hoeven van Economische Zaken heeft hiervoor subsidie toegezegd. Het vermogen van de toekomstige parken bedraagt samen 600 MegaWatt. Hiermee kunnen rond 660.000 huishoudens van elektriciteit worden voorzien.

Voor de tender Wind op Zee was een totaal budget van 4,5 miljard euro beschikbaar. De ingediende projectvoorstellen zijn beoordeeld en gerangschikt door NL Energie en Klimaat, onderdeel van Agentschap NL. Naast de nu toezegde subsidie is er nog een restbudget over. Dit restbudget zal aan enkele partijen die zich ook hebben ingeschreven voor deze tender, worden aangeboden. Hiermee wordt naar verwachting nog ruim 100 Megawatt windvermogen op zee gerealiseerd.

De bedrijven die de windmolenparken kunnen gaan realiseren en exploitere,n zijn ZeeEnergie C.V. en Buitengaats C.V.. Beide bedrijven zijn gevestigd in Eemshaven. De projecten zijn een initiatief van de Duitse BARD groep. BARD is in 2003 opgericht om windmolenparken te ontwikkelen en beheren en heeft hiervoor een windturbine ontwikkeld specifiek voor offshore toepassing.

De tender Wind op Zee is een onderdeel van de SDE, de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. De verleende subsidie is een maximum. De daadwerkelijke hoogte van de subsidie is afhankelijk van de toekomstige productie en elektriciteitsprijs. De subsidie wordt in vijftien jaar tijd uitgekeerd. De regeling wordt uitgevoerd door NL Energie en Klimaat.

Binnen binnen acht weken moeten ZeeEnergie C.V. en Buitengaats C.V. een uitvoeringsovereenkomst tekenen. Hiermee verplichten zij zich tot de bouw van de windmolenparken. Indien deze bouw onverhoopt niet door zal gaan, volgt uit deze uitvoeringsovereenkomst dat de bedrijven een boete van € 20 miljoen moeten betalen.De bouw ervan moet voor augustus 2013 gestart zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat