Hoe geef je water in de stad vorm?

boek ‘Vorm geven aan stedelijk water’

Water in de stad kan bijdragen aan een mooiere leefomgeving voor de bewoners en zorgen dat perioden met overvloedige regenval en droogte worden overbrugd. Stedelijke ruimte voor water draagt bovendien bij aan een klimaatbestendige inrichting van de stad en heeft in combinatie met natuur en groen grote meerwaarde. Het boek ‘Vorm geven aan stedelijk water’ laat zien hoe je dat kunt doen. Het boek kwam mede tot stand met een financiële bijdrage van STOWA.

Dat er volop mogelijkheden zijn om de veerkracht en sponswerking van het stedeijke watersysteem te benutten, laten de voorbeelden in dit boek zien. In diverse steden in binnen- en buitenland zijn innovatieve oplossingen gevonden die laten zien hoe water zijn plek kan krijgen. Het boek geeft een overzicht van 32 voorbeeldlocaties, waaronder de Zuidas in Amsterdam en de Stad van de Zon in Heerhugowaard.

Meer informatie
Meer informatie vindt u via de website www.water-in-zicht.nl

U kunt het boek bestellen via http://www.sunarchitecture.nl/catalogue/categori/urbanism/vorm_geven_aan_stedelijk_water_9789461050021.html

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)