Project Maasroute ‘best practice’ in Brussel

strategisch actieplan beoordeeld

Het project Maasroute heeft de vermelding ‘best practice’ gekregen op de website van het Trans-European Transport Netwerk Executive Agency (TEN-T EA). Dit agentschap van de Europese Unie staat in voor de technische en financiële uitvoering van het Trans-Europese vervoersnetprogramma en is een belangrijke subsidieverlener voor het project Maasroute.

Het project Maasroute, onderdeel van het project Maaswerken, is gericht op het geschikt maken van de Maas voor grotere binnenvaartschepen, de zogenaamde klasse Vb (2-baks duwvaart). De aanwas van het milieubelastende en filevormende vrachtverkeer over de weg kan hierdoor in Limburg en Brabant met 50% verminderen. Daarnaast heeft het project Maasroute een belangrijke Europese functie in het grensoverschrijdende binnenvaartverkeer.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie vanuit het TEN-T EA moest Rijkswaterstaat een strategisch actieplan aanleveren waarin duidelijk omschreven moest staan op welke wijze het project van begin tot eind wordt uitgevoerd en beheerst. TEN-T EA heeft dit plan beoordeeld en vervolgens als best practice voor een groot infrastructureel project op haar website vermeld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Limburg