Wereldwaterdag Nederland rond vernieuwing internationale samenwerking

Nederlandse Wereldwaterdag in teken van nieuwe generatie
‘Het is tijd om op te schalen’

De volgende fase van internationale samenwerking gaat in op 25 maart 2010. Op de Nederlandse wereldwaterdag presenteren Wereld Waternet, Aqua for All, UNICEF, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en NWP een ambitieus programma rond de vernieuwing van internationale samenwerking op het gebied van water en sanitatie. Nieuwe partnerschappen, de link tussen markt en hulp, keuzes maken, andere financiering en draagvlak staan daarbij centraal. Daarnaast laten jongeren zien hoe zij bedrijven willen betrekken bij ontwikkelingssamenwerking. Gastheer is Wereld Waternet in Amsterdam.

Waarom ziet een Nederlandse investeerder brood in sanitatie? Hoe kun je geld verdienen met toiletten? Wat hebben Douwe Egberts Punten te maken met ontwikkelingssamenwerking? Hoe leren we van briljante mislukkingen? Deze en andere vragen worden beantwoord in een serie workshops op wereldwaterdag 2010, waar de vernieuwing van internationale samenwerking centraal staat. Dat is nodig, want denken over ontwikkelingssamenwerking is in een andere fase gekomen. Dat blijkt ook uit het onlangs uitgekomen WRR Rapport ‘Minder pretentie, meer ambitie, ontwikkelingshulp die het verschil maakt’. De schrijver, Professor van Lieshout,is op wereldwaterdag aanwezig om zijn visie toe te lichten.

Jongeren laten het zien
Vernieuwing vraagt om frisse ideeën. Daarom schreef de organisatie een “battle of concepts” uit voor jongeren, die draait om het beste idee waarmee je bedrijven op een commerciële manier bij ontwikkelingssamenwerking kunt betrekken. Zesenzestig jongeren stuurden originele ideeën in. De drie beste inzenders pitchen hun ideeën tijdens het avondprogramma van wereldwaterdag. Daarnaast is er een brainstorm waarbij jongeren en bedrijven open van gedachten wisselen over hun bijdrage aan wereldwijde watervraagstukken. Onder andere Shell, Friesland Campina, Rabobank, Landustrie, en Partnering for Prosperity zijn aanwezig.

Ook de allerjongsten doen mee. Aqua for All betrekt basisschoolleerlingen al jaren bij internationale samenwerking met de campagne ‘Wandelen voor Water’. Honderden basisscholen zamelen daarmee geld in voor waterprojecten. Op wereldwaterdag wordt bekend gemaakt. welk bedrag er bij elkaar gelopen is .

Water en ontwikkelingssamenwerking
Miljarden mensen hebben nog steeds geen toegang tot goed drinkwater en sanitaire voorzieningen, terwijl deze cruciaal zijn voor gezondheid en welvaart. De traditionele manieren van Internationale Samenwerking schieten tekort om hierin snel verbetering te brengen. Daarom werken watersector en ontwikkelingsorganisaties sinds het Schokland Akkoord in 2007 aan nieuwe manieren voor ontwikkelingssamenwerking op het gebied van water en sanitatie. Wereldwaterdag 2008 stond in het teken van partnerschappen tussen bedrijfsleven en ontwikkelingsorganisaties, in 2009 stonden innovatieve projecten en technologieën centraal. Die projecten werken. Nu is het tijd om op te schalen, de opgedane kennis te delen een nieuwe generatie te mobiliseren. Wereldwaterdag 2010 is de start van de nieuwe generatie voor water en sanitatie.

Ook op wereldwaterdag: De Langste Toiletrij ter Wereld
Omdat 2,5 miljard mensen nog altijd wachten op een schoon toilet, en meer dan 900 miljoen mensen geen veilig water hebben, organiseert het End Water Poverty netwerk in meer dan 50 landen de langste toiletrij ter wereld. Simavi organiseert de Nederlandse toiletrij. Op Wereldwaterdag staan dan tientallen kopstukken uit de Nederlandse watersector in de rij voor het toilet om een dringend beroep te doen op de minister.

Meer informatie
www.wereld-water-dag.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Netherlands Water Partnership (NWP)