DHV brengt klimaatgevolgen voor Breda, Den Bosch en Helmond in kaart

kansen en bedreigingen klimaat voor het eerst vertaald naar een adaptatieplan

Advies- en ingenieursbureau DHV voert voor de gemeenten Breda, Den Bosch en Helmond een klimaatadaptatiescan uit. De Provincie Noord-Brabant en Brabantstad (waaronder ook Tilburg en Eindhoven) willen op deze manier van elkaar leren om kansen te benutten en zo goed mogelijk in te springen op de klimaatveranderingen. Hierdoor kunnen plannen voor gebiedsontwikkeling nog beter worden opgesteld.

Naast de gevolgen van klimaatverandering voor stedelijke gebiedsontwikkeling kijkt DHV ook naar de effecten op gezondheid, economie, toerisme en leefbaarheid op langere termijn. Hierdoor kunnen gemeenten in samenwerking met stakeholders tijdig voorsorteren op de klimaatverandering. Tilburg beschikt als koploper al over de resultaten van een eerder uitgevoerde adaptatiescan.

Doorkijk naar het jaar 2100
Het verminderen van de CO2-uitstoot en het energiegebruik kan de klimaatverandering afremmen, maar de ingezette veranderingen niet voorkomen. Met de klimaatadaptatiescan wordt onderzocht hoe een stad zich verder kan aanpassen aan de veranderende weersomstandigheden. Vervangingen, renovaties en nieuwbouw bieden hiervoor volop kansen. Ook particuliere initiatieven worden verwelkomd. Een lange termijn visie tot 2100 geeft houvast. Voor de korte termijn worden concrete maatregelen benoemd.

Inzichtelijk kaartmateriaal
Om de uitkomsten niet alleen in een geschreven rapport te presenteren, werkt DHV met kaartmateriaal, zodat in één oogopslag de klimaatkansen en -veranderingen zichtbaar zijn. Met deze studie willen de vijf grootste gemeenten van Brabant en de provincie de samenwerking onderling en tussen stakeholders intensiveren. ‘Ambtenaren van diverse vakgebieden worden intensief betrokken bij het proces. Nieuwe wethouders worden er actief bij betrokken om een breed draagvlak te creëren,’ aldus Paulette Dicker van DHV. Eind juni levert DHV naar verwachting de resultaten van de scan op.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal HaskoningDHV