Ligplaatsmogelijkheden Twentekanalen uitgebreid

in Lochem en Eefde

Rijkswaterstaat en Koninklijke Schuttevaer zijn overeengekomen de ligplaatsmogelijkheden op de Twentekanalen bij Lochem, tussen de bedrijven For Farmers en Hendrix, met 325 meter uit te breiden. Mag er nu slechts maximaal 12 uur gelegen worden, dit wordt in ieder geval de komende drie maanden uitgebreid naar 2 X 24 uur.

Overleg
Al langer overleggen Rijkswaterstaat en Koninklijke Schuttevaer over het aantal ligplaatsen langs de Twentekanalen. Vanaf Lobith tot aan de Twentekanalen is het aantal afmeermogelijkheden niet optimaal. Daarnaast speelt nog dat er momenteel bij Hengelo gewerkt wordt aan de kade en dat er veel werkvaartuigen baggerwerkzaamheden uitvoeren voor Rijkswaterstaat, Iets wat natuurlijk ook moet gebeuren, maar ook deze vaartuigen hebben buiten de werkzaamheden een ligplaats nodig wat de beschikbare capaciteit nog verder beperkt.

Lochem
Na overleg hebben Rijkswaterstaat en Koninklijke Schuttevaer afgesproken de ligplaatsen in Lochem bij Kwinkweerd, tussen For Farmers en Hendrix UTD over een lengte van 325 meter aan te wijzen als plaatsen waar 2×24 uur gelegen mag worden; nu is dat 12 uur. Dit zal ingaan per 12 maart 2010. Na 3 maanden zal deze regeling worden geëvalueerd. Schippers kunnen hun op- en aanmerkingen over deze regeling per email kwijt aan Schuttevaer. Deze reacties zijn van groot belang voor de evaluatie. Het emailadres is info@ksvschuttevaer.nl. Noteert u als onderwerp: “Twentekanalen”.

Eefde
Naast de hierboven genoemde maatregelen is Rijkswaterstaat bezig met de voorbereidingen om boven sluis Eefde 350 meter nieuwe afmeervoorziening te realiseren. Wanneer er meer duidelijkheid is over hoe dit er precies uit zal komen te zien, zal Rijkswaterstaat hierover nader berichten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland