Start Praktijkproef Zoutlekbeperking op Stevinsluis

doel oplossen problemen waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Tussen 1 maart en begin mei 2010 voert Rijkswaterstaat samen met Deltares op de Stevinsluis bij Den Oever praktijkproeven uit naar de effectiviteit van zoutlekbeperkende maatregelen. De proeven op de Stevinsluis dragen bij aan het specificeren van de maatregelen voor de Volkeraksluizen, die nodig zijn om de mate van zoutlek bij verzilting van het Volkerak-Zoommeer zoveel mogelijk te beperken.

Om de problemen met de waterkwaliteit in het Volkerak-Zoommeer op te lossen, is het noodzakelijk om het Volkerak-Zoommeer te verzilten via de inlaat van zout water uit de Oosterschelde. Voorwaarde is wel dat de zoetwatervoorziening in het Benedenrivierengebied wordt veiliggesteld. Het Volkerak-Zoommeer staat in verbinding met het Hollandsch Diep via de Volkeraksluizen, een druk punt voor het scheepvaartverkeer op de route Rotterdam-Antwerpen. Bij een zout Volkerak-Zoommeer zou elke keer bij het schutten van de sluizen zout water via het Hollandsch Diep in het Haringvliet terecht komen.

In het laboratorium zijn verschillende innovatieve technieken voor zoutbeperkende maatregelen onderzocht. Op de Stevinsluis worden deze technieken, zoals een nieuw type luchtbellenscherm, het toepassen van drempels en het extra doorspoelen van de sluiskolk met zoet water in de praktijk getoetst.

Tijdens de uitvoering van de praktijkproef moet de scheepvaart rekening houden met een aantal beperkingen, zoals kortdurende stremmingen en beperkte afmeermogelijkheden. De beperkingen voor de scheepvaart worden minstens 24 uur voor aanvang bekend worden gemaakt via de Centrale Meldpost IJsselmeergebied.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat