Sanering en herinrichting Hollandsche IJssel start 2 maart 2010

locatie Schanspolder in Ouderkerk als eerste aan de beurt

Op dinsdag 2 maart 2010 start Rijkswaterstaat de sanering en herinrichting van de Hollandsche IJssel op de locatie Schanspolder aan de IJsseldijk Noord/Kattendijk in de gemeente Ouderkerk. De baggerwerkzaamheden die Rijkswaterstaat verricht in de Hollandsche IJssel op de locatie Schanspolder in Ouderkerk aan de IJssel zal ongeveer vijf weken in beslag nemen. Bij de locatie Schanspolder zal in opdracht van de Stuurgroep Hollandsche IJssel op korte termijn ook worden gestart met het saneren en herinrichten van de oever.

Schoner, mooier, Hollandscher IJssel
De werkzaamheden aan de Hollandsche IJssel maken onderdeel uit van het project Hollandsche IJssel. In het project Hollandsche IJssel werken elf overheden, waaronder Rijkswaterstaat, samen onder het mom ‘schoner, mooier, Hollandscher IJssel’ met als doel een schone rivier in een groene omgeving te realiseren, waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Na de werkzaamheden bij de Schanspolder zal Rijkswaterstaat in delen de Hollandsche IJssel tussen Capelle aan den IJssel en Gouda onder handen nemen.

Informatiecentrum
Tijdens de werkzaamheden, die naar verwachting tot het einde van dit jaar zullen duren, zal er een informatiecentrum ingericht worden bij de locatie Groot Hitland, aan de Groenendijk in Nieuwerkerk aan den IJssel. Hier kunnen omwonenden en geïnteresseerden op vrijdagmiddagen terecht voor informatie over werkzaamheden nabij hun huis of bedrijf. Dit centrum zal naar verwachting binnen twee weken de deuren openen. Tot die tijd kunt u terecht op de websites www.rijkswaterstaat.nl/hollandscheijssel en www.schonermooier.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland