Start verdieping vaargeul Westerschelde op Nederlands grondgebied

baggerwerken op Vlaams grondgebied reeds gestart in 2007

In aanwezigheid van tal van hoogwaardigheidsbekleders uit Vlaanderen en Nederland werd op vrijdag 12 februari 2010 door Vlaams minister-president Kris Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, Nederlands Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Tineke Huizinga en Antwerps schepen van de Haven Marc Van Peel, het startsein gegeven voor de verdieping van de vaargeul in de Westerschelde op Nederlands grondgebied.

De start van de baggerwerken op Vlaams grondgebied vond reeds plaats in december 2007 en de natuurcompensatiewerken in Vlaanderen namen een aanvang in november 2009. In Nederland zijn geen natuurcompensaties voor de verdieping van de Westerschelde nodig.

Na de uitspraak van de Raad van State op 13 januari 2010 heeft Vlaanderen de op 13 augustus 2009 gestarte geschillenbeslechtingsprocedure stopgezet.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Verruiming vaargeul Westerschelde (voorheen: Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (ProSes))