Weg vrij voor aanleg 2e Julianasluis Gouda

Provinciale Staten Zuid-Holland akkoord

Op woensdag 11 november 2009 zijn de Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland akkoord gegaan met de aanleg van een tweede Julianasluis bij Gouda. Deze sluis is nodig om ook in de toekomst aan de toenemende vraag van de beroeps- en recreatievaart te voldoen.

De huidige, monumentale Julianasluis is in de jaren dertig (1932-1936) aangelegd en vormt een belangrijke verbinding voor het goederentransport over water, tussen de Rotterdamse Haven, Gouda, Alphen a/d rijn, Leiden en de luchthaven Schiphol. Daarnaast maakt de recreatievaart steeds meer gebruik van de sluis. Een tweede sluiskolk heeft de voorkeur boven het verbreden van de huidige sluis, omdat zo het rijksmonument behouden blijft en er minder opstopping ontstaat tijdens de werkzaamheden. Bovendien verbetert de veiligheid bij de Julianasluis, doordat de goederen- en recreatievaart in de toekomst gescheiden zijn. De tweede sluis wordt breder (14 in plaats van 12 meter) en iets dieper dan de huidige, zodat ook grotere schepen er gebruik van kunnen maken. Scheepbouwer Van Lent Shipyard betaalt 2,5 miljoen euro mee aan de totale kosten van ca. 35 miljoen euro voor de aanleg van de tweede sluis.

Voortgang
De aanleg van de tweede sluiskolk betekent dat er een aanpassing nodig is van het sluiseiland. Zowel de provincie Zuid-Holland als de gemeente Gouda vinden het belangrijk dat de huidige kwaliteit en recreatiefunctie van het sluiseiland behouden blijven. Daarom stelt nog voor het eind van dit jaar de provincie in overleg met onder andere de speeltuinvereniging de Korte Akkeren, het wijkteam Korte Akkeren en de werkgroep Sluiseiland een plan aanpassing sluiseiland op. Omwonenden, gebruikers en andere belanghebbenden kunnen begin 2010 hun mening geven over dit plan. Voor de uitvoering van het plan aanpassing sluiseiland is een bestemmingsplanwijziging van de gemeente Gouda nodig.

Voor meer informatie over de voortgang en de planning van de tweede Julianasluis, kunt u terecht op www.pzh.nl/julianasluis

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland