Verbreding Julianasluis Gouda stap dichterbij

Provincie, gemeente Gouda en Royal Van Lent Shipyard BV tekenen overeenkomsten

De vernieuwing van de Julianasluis bij Gouda is een stap dichterbij gekomen. Aan boord van een schip van 65 meter lengte tekenden gedeputeerde Asje van Dijk van de provincie Zuid-Holland en wethouder Harro Janssen van de gemeente Gouda een convenant met daarin principeafspraken over taakverdeling en verantwoordelijkheden tussen beide overheden bij de voorbereidingen voor de vernieuwing van de Julianasluis. Ook tekende de gedeputeerde een overeenkomst met Dick van Lent, directeur van Royal Van Lent Shipyards BV met betrekking tot hun bijdrage.

De provincie heeft voor de vernieuwing van de Julianasluis een voorkeur voor de aanleg van een tweede sluiskolk. Het formele besluit hierover wordt in het najaar genomen door Provinciale Staten. Omdat uitbreiding van de Julianasluis consequenties kan hebben voor recreatie (o.a. de speeltuin en fietspad) en de bereikbaarheid van die voorzieningen op het aangrenzende Sluiseiland, hebben de provincie en de gemeente hierover afspraken gemaakt in het convenant.

Nodig
Vernieuwing van de Julianasluis is nodig om de ontwikkelingen in het vaarverkeer tussen Rotterdam en Amsterdam in de toekomst aan te kunnen. Het gaat dan om wensen vanuit de markt ten aanzien van de grootte van de sluis en de betrouwbaarheid. De toenemende mobiliteit is ook op de vaarwegen te zien. Bruggen en sluizen zijn daarbij belangrijke factoren als het gaat om doorstroming.

Voorwaarden
Omdat het sluiseiland, dat eigendom is van de provincie, een belangrijke functie heeft voor de Goudse bevolking stelt de gemeente voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het convenant. Zo wil de gemeente het sluiscomplex zo toegankelijk mogelijk houden. De sluis trekt namelijk veel recreanten. Daarnaast stelt de gemeente als voorwaarde dat het Sluiseiland zo groot mogelijk blijft en dat het noordelijk deel heringericht wordt, waarbij het huidige kwaliteitsniveau gehanteerd blijft. Uiteraard vindt de gemeente het belangrijk dat dit allemaal in nauw overleg gebeurt met alle betrokkenen, zoals de gebruikers van het eiland.”

Grotere schepen
Royal Van Lent Shipyards BV levert een bijdrage van 2,5 miljoen euro aan de vernieuwing van de Julianasluis. Met een sluis die 2 meter breder is dan de huidige sluis, kan de firma Van Lent schepen bouwen van meer dan 70 meter in lengte. Dit is een belangrijk segment in de markt van de luxe schepen en daardoor belangrijk voor de toekomst van Van Lent en bedrijven die daaraan zijn verbonden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland