Meest noordelijke deel van de Grensmaas gemarkeerd

Spectaculaire onthulling eerste Grensmaasmonument

In Roosteren is Rijkswaterstaat Maaswerken gereed met de uitvoering van de rivierverruimende maatregelen aan de Grensmaas. Een mijlpaal in het Grensmaasproject, dat op maandag 27 oktober 2008 werd gevierd met de spectaculaire onthulling van het eerste Grensmaasmonument.

Roosteren is de eerste Grensmaaslocatie die is opgeleverd. Rijkswaterstaat Maaswerken heeft boven- en benedenstrooms van de brug tussen Roosteren en Maaseik over een lengte van ruim 1 km de Maas verruimd. Dit is gebeurd door grindafzettingen af te voeren en de hoge oevers deels af te graven of terug te leggen. Ook is er een stroomgeleidingsdam van zo’n 800 meter aangelegd, die er voor zorgt dat de brug tussen Roosteren en Maaseik het stromende Maaswater zo weinig mogelijk opstuwt. Het meest noordelijke deel van de Grensmaas is nu gemarkeerd

Maandag 27 oktober 2008 vond de feestelijke oplevering van het werk plaats door onthulling van het eerste Grensmaasmonument bij de brug in Roosteren. Dit monument is gemaakt van een van de brokstukken van de oude brug van Roosteren die tijdens de werkzaamheden naar boven zijn getild. De steen is voorzien van een strofe uit het gedicht ‘De Rivier’ van dichter Herman Verweij. Het monument was ingepakt met zand en werd behulp van een brandweerslang onthuld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Maaswerken