start inspraak ‘aangepast MER verbreding Julianakanaal’

Van 20 oktober tot en met 9 november 2008 ligt het aangepast MER verbreding Julianakanaal ter inzage. Op verzoek van de Commissier milieueffectrapportage is het MER verbreding Julianakanaal aangevuld en aangepast.

Van 21 april tot en met 1 juni 2008 heeft de aanvulling III op het Ontwerp-Tracébesluit Zandmaas/Maasroute en Milieu Effect Rapport (MER) ter inzage gelegen. Gelijktijdig is het MER voor advies voorgelegd aan de Commissie voor milieueffectrapportage. Dit aangepaste MER ligt ter inzage zodat een transparante besluitvorming kan plaatsvinden.

Op verzoek van de Commissie-mer is het MER verbreding Julianakanaal aangevuld met het meest milieuvriendelijke alternatief uit de Trajectnota/MER 1998. Dit alternatief isin het ‘aangepaste MER verbreding Julianakanaal’ opgenomen als het damwandalternatief. Daarnaast zijn de aspecten natuur, veiligheid voor de omgeving en geluid uitgebreider beschreven om de besluitvorming zorgvuldig te kunnen laten plaatsvinden. De commissie voor de milieueffectrapportage heeft inmiddels een positief advies uitgebracht over het aangepaste Milieu Effect Rapport.

Inspraakperiode en documenten

De inspraakperiode loopt van 20 oktober 2008 tot en met 9 november 2008. U kunt op verschillende manieren inspreken:

Schriftelijk per post

Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar:

Rijkswaterstaat Maaswerken

Postbus 1593

6201 BN Maastricht

Schriftelijk via internet

Via www.maaswerken.nl kunt u uw schriftelijke reactie via internet indienen.

Vaststelling Tracébesluit Zandmaas/Maasroute aanvulling III

Na deze aanvullende ter visie legging van het ‘aangepaste’ MER verbreding Julianakanaal wordt de beantwoording van de zienswijze uit deze ter visie legging gecombineerd met de zienswijzen die zijn ingediend in de periode van 21 april tot en met 1 juni 2008. Mede op basis van deze zienswijzen stelt de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat rond de jaarwisseling het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute – aanvulling III vast.

U kunt de Aangepast MER verbreding Julianakanaal inzien via
www.maaswerken.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Maaswerken