Huizinga bezoekt 50e zitting Nederlands-Duitse Eemscommissie

Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat was woensdag 1 oktober 2008 aanwezig bij de 50e zitting van de Nederlands-Duitse Eemscommissie in Appingedam.

Het Eems Dollard verdrag van 1960 ligt aan de basis van de Nederlands-Duitse Eemscommissie. Hierin is vastgelegd dat Nederland en Duitsland op praktische wijze samenwerken op waterstaatkundig gebied. De 50e vergadering van deze Eemscommissie op 1 en 2 oktober aanstaande kan worden beschouwd als een mijlpaal en is tevens het moment om feestelijk aandacht te besteden aan de langdurige en goede samenwerking met de Duitse autoriteiten.

In het verdrag is een verdragsgebied opgenomen. Hierin staan alle waterstaatkundige maatregelen waarover gezamenlijk wordt besloten. Ook is de verdeling van de werkzaamheden en het dragen van de kosten vastgelegd. In het verdrag staat welke maatregelen nodig zijn om de vaarwateren en de verbindingen met de havens in het Eemsgebied open te houden en te verbeteren. De Eemscommissie komt tenminste eenmaal per jaar bijeen.

De Eemscommissie behartigt de afstemming over de waterstaatszorg en houdt zich bezig met:

· vraagstukken op het gebied van waterbouw, bebakening, waterstaatszorg, opmetingen, peilingen en hydrologische onderzoekingen, landaanwinning, indijking, kustverdediging en de winning van zand, grint en schelpen;

· inspectie van vaarwateren en bebakening;

· het adviseren van de Nederlandse en Duitse regering.

In deze Eemscommissie wordt gestalte gegeven aan de samenwerking tussen Nederland en Duitsland.

Meer informatie

De staatssecretaris was woensdag 1 oktober 2008 aanwezig bij de vijftigste vergadering van de Eemscommissie, een Duits-Nederlands overlegorgaan over de Eemsmond. ‘Goed nabuurschap, dat laten Nederland en Duitsland hier bij de Eemsmond al sinds 1960 zien. En u, leden van de Eemscommissie, vertegenwoordigt die goede samenwerking bij uitstek,’ zei staatssecretaris Huizinga.

Lees de gehele speech Der 50. Sitzung der Emskommission Toespraak | 2008-10-01 op de website van VenW

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat