Grondwaterstanden Zandmaas op internet

Maastricht – Maaswerken verhoogt komende jaren tuseen Belfeld en Grave het stuwpeil met enkele decimeters. Bij betrokkenen uit de omgeving leidde dat al eerder tot vragen over het effect van die stuwpeilverhoging op de grondwaterstanden. De website www.grondwaterzandmaas.nl probeert daar nu inzicht in te geven.

Op de site staan de meetgegevens van een groot aantal grondwatermeetpunten in het Zandmaasgebied. Per meetpunt is de grondwaterstand en de bijbehorende waterstand op de Maas in dezelfde periode te bekijken.

De gegevens worden komende jaren bijgehouden, dus ook wanneer het stuwpeil in de Maas wordt verhoogd. TNO/Deltares ontwikkelde en onderhoudt en website.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Maaswerken

Grondwaterstanden Zandmaas op internet | Infrasite

Grondwaterstanden Zandmaas op internet

Maastricht – Maaswerken verhoogt komende jaren tuseen Belfeld en Grave het stuwpeil met enkele decimeters. Bij betrokkenen uit de omgeving leidde dat al eerder tot vragen over het effect van die stuwpeilverhoging op de grondwaterstanden. De website www.grondwaterzandmaas.nl probeert daar nu inzicht in te geven.

Op de site staan de meetgegevens van een groot aantal grondwatermeetpunten in het Zandmaasgebied. Per meetpunt is de grondwaterstand en de bijbehorende waterstand op de Maas in dezelfde periode te bekijken.

De gegevens worden komende jaren bijgehouden, dus ook wanneer het stuwpeil in de Maas wordt verhoogd. TNO/Deltares ontwikkelde en onderhoudt en website.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Maaswerken