Pieter van Geel wil tweede Deltaplan

Tijdens het CDA Partijcongres op 31 mei 2008 lanceerde Pieter van Geel het plan Deltawerken 2.

Hieronder leest u het onderdeel van zijn speech dat hierover gaat.

Dijken

Dan iets heel anders

Herinnert u zich dit nog? (FOTO VAN STORMKERING 8 november)

De storm van afgelopen november.

In Engeland was men zandzakken aan het sjouwen.

En in Nederland sloot zich de stormkering.

Deze beelden zijn de hele wereld over gegaan.

Het vervulde mij met trots en ontzag.

Wat in 1953 uit noodzaak was geboren, werd nadien een visitekaartje.

Nederland met de Deltawerken een prestatie geleverd van wereld niveau.

Onze kennis en kunde op het gebied van water zijn 50 jaar later onomstreden.

Van grote bergingsoperaties, tot eilanden voor de kust van Dubai tot aan ondersteuning na de orkaan Katrina

Maar ook nu dient zich weer noodzaak tot handelen aan.

De zeespiegel zal de komende decennia stijgen

En wat ik hoor en lees sneller dan tot nu toe gedacht.

Ook het water dat via onze rivieren Nederland binnen stroomt zal steeds grotere pieken kennen.

Dit is realiteit van klimaatsverandering

Willen we geen natte voeten krijgen dan moeten we ook nu handelen.

Maar ook nu ligt in de noodzaak een gouden kans verborgen.

Want over de hele wereld zal de stijgende zeespiegel tot actie moeten leiden.

Als Nederland moeten we daarom doen waar we goed in zijn.

Dijken bouwen.

Terecht steekt dit kabinet honderden miljoenen euro’s in dijkversterking voor de komende jaren.

Maar er is meer nodig. Een tweede Deltaplan.

Dat vraagt om ambitie, lef, creativiteit en noeste werkijver.

Maar vooral ook ideeënrijkdom, innovatie en vernieuwing.

Want de dijken van de afgelopen 50 jaar zijn niet die van de komende 50 jaar

Hierbij gaat het om dijken, duinen, sluizen.

Maar ook om eilanden voor de kust

Uitloopgebieden voor rivieren

En de zandbak die we het IJsselmeer noemen.

De Deltawerken 2, Delta2.nl

Het kabinet trekt de komen jaren al honderden miljoenen uit voor dijkversterking.

Maar we moeten met elkaar durven zeggen dat in de komende decennia veel meer geld nodig is.

Vanaf 2011 en zo nodig eerder.

Want dit voorkomt natte voeten en maakt ons voortrekkers bij een wereldwijd probleem.

Dat is de kracht van Nederland

Wij schuilen niet achter de dijken, wij bouwen ze!

U kunt de volledige speech downloaden via www.cda.nl

Sinds 21 februari 2007 is Pieter van Geel fractievoorzitter van de CDA Tweede Kamerfractie. In de eerste twee kabinetten-Balkenende was hij staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Daarvoor was hij onder meer Gedeputeerde en lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant voor het CDA.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CDA Tweede Kamer-fractie