Imtech: 47 mln euro orders in milieugerelateerde markt

Gouda – Imtech (technische dienstverlening in Europa) heeft opdrachten ontvangen voor technische oplossingen in milieugerelateerde markten in Nederland en de UK. Het gaat om opdrachten in de riolering- en waterindustrie met een totale waarde van ruim 47 miljoen euro. Imtech ontwikkelt zich snel tot een sterke speler in dit groeiend marktsegment, waarbij technologie steeds vaker wordt ingezet om aan hoge milieu-eisen te voldoen.

Hightech besturing beschermt milieu

Imtech (Imtech Infra) heeft van de Nederlandse gemeenten Utrecht en Breda opdrachten ontvangen voor ontwikkeling en implementatie van integrale rioleringsbesturingssystemen. Deze oplossing bestaat onder andere uit een centrale besturingsunit, de (tele)communicatie-infrastructuur, elektrische componenten, een hightech besturingssysteem en een geautomatiseerd meetnet voor in totaal bijna 500 hoofdgemalen, gemalen en drukgemalen. Deze integrale oplossing biedt de mogelijkheid om het rioleringsstelsel aanzienlijk efficiënter te benutten waarmee het zogenaamde ‘overstorten’ op het oppervlaktewater nagenoeg wordt uitgesloten. Hiermee wordt voldaan aan de strenge Europese milieuwetgeving.

Het door Imtech ontwikkelde concept is een unieke oplossing. In plaats van een gesloten systeem heeft Imtech een modulair systeem ontwikkeld op basis van een open architectuur met standaard componenten. Dit maakt upgrading, wijziging of uitbreiding, alsook het technisch beheer en onderhoud relatief eenvoudig. De Imtech-technologie is hierdoor breed inzetbaar en vormt een doorbraak op de markt.

Totaaloplossingen voor milieuvriendelijke waterzuivering

In de UK is Imtech (Imtech Process) door het regionale waterbedrijf Three Valley Water in Hatfield geselecteerd als preferred supplier voor het milieuvriendelijke uitbreiden, upgrading en behandelen van tientallen afvalwaterzuiveringsystemen in Noordoost Londen. Het gaat onder meer om nieuwe pomptechnologie, UV-disinfectie, hypochloridebehandeling en verbetering van de drainagesystemen.

Door het regionale waterbedrijf Sutton & East Surrey Water in Surrey (ten zuiden van Londen) is Imtech geselecteerd als technologiepartner voor capaciteitsuitbreiding van de waterbehandeling van een open wateropslag naar 70 miljoen liter per dag. Imtech zorgt onder meer voor nieuwe pomptechnologie, desinfectie- en behandelingsinstallaties, absorptietechnologie, reinigingssystemen, filters en een nieuw controlesysteem.

Imtech in de milieugerelateerde markt

In de riolering- en waterindustrie is de toegevoegde waarde van Imtech groot. Dit komt doordat Imtech als één van de weinige marktpartijen in staat is complete technologische knowhow (milieu- en procestechnologie, hightech besturing, automatisering, piping) te koppelen aan kennis van primaire en secundaire processen bij de klant. Dit leidt tot bijzondere samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld een langdurig contract tot 2015 met Dwr Cymru Welsh Water (voor de complete milieuvriendelijke afvalwaterzuivering in Wales) en een samenwerking tot 2009 met Anglian Water Services (voor het milieuvriendelijk behandelen, reinigen en verrijken van slib dat achterblijft na waterzuivering en dat via biogasverbranding in energie wordt omgezet).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Imtech N.V.