Start bouw nieuwe sluizen Zuid-Willemsvaart in augustus

‘s-Hertogenbosch – In 2010 kunnen schepen efficiënter en eenvoudiger schutten in de sluizen 4, 5 en 6 in de Zuid-Willemsvaart. Deze zijn namelijk verouderd en worden tussen 2008 en 2010 vervangen. Rijkswaterstaat heeft het project inmiddels gegund aan ‘Bouwcombinatie sluizen 4-5-6 v.o.f.’ Dit is een samenwerkingsverband van BAM Civiel, Istimewa Electrotechniek en HSM Steel Structures. Het gaat om een design- en constructcontract waarbij de aannemer o.a. verantwoordelijk is voor het ontwerp, de planning en het aanvragen van vergunningen.

In augustus 2008 start de aannemer met het saneren van de vervuilde westoever bij sluis 6. De eerste daadwerkelijke bouwwerkzaamheden vinden vanaf het najaar van 2008 plaats. In 2010 worden de sluizen afgebouwd en de oplevering is gepland in het 3e kwartaal van hetzelfde jaar. De 175 jaar oude sluizen worden pas afgebroken in de afbouwfase. Rijkswaterstaat vervangt ook de nabij gelegen Donksebrug. De nieuwe sluizen krijgen een andere afmeting. Hierdoor kunnen voortaan ook grotere schepen (‘Klasse IV’) de sluizen passeren.

Overlast voor omwonenden, de scheepvaart en het wegverkeer probeert Rijkswaterstaat zoveel mogelijk te beperken. Het is nog niet bekend wanneer de stremmingen precies plaatsvinden. Dit wordt uiteraard tijdig aangekondigd.

Brabantse kanalen in beweging

Het realiseren van de nieuwe sluizen 4, 5 en 6 valt samen met een aantal andere projecten op de Brabantse Kanalen. Zo is Rijkswaterstaat vergevorderd met de plannen voor de verbreding en opwaardering van het Wilhelminakanaal. Daarnaast nadert de omlegging van de Zuid-Willemsvaart ten oosten van ‘s-Hertogenbosch het officiële Tracébesluit waardoor de voorbereidingen voor dit nieuwe kanaal van Den Dungen tot de Maas daadwerkelijk kunnen starten. Deze projecten leveren een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant over water.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant