Staatssecretaris Huizinga op werkbezoek naar China

Den Haag – Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat brengt van 19 tot 23 mei 2008 een bezoek aan China. Dit bezoek zal in het teken staan van waterbeheer, klimaatverandering en binnenvaart. De staatssecretaris zal de steden Peking, Shanghai en Wuxi (Provincie Jiangsu) aan doen. Ondanks de verwoestende aardbeving van 12 Mei in Sichuan hebben de Chinese gastheren van de staatssecretaris desgevraagd aangegeven dat het bezoek zoals gepland kan doorgaan.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft sinds medio jaren negentig een intensieve samenwerkingsrelatie met verschillende Chinese partners opgebouwd. Deze samenwerking is geformaliseerd in een aantal meerjarige MoU’s (Memorandum of Understanding).

Het doel van dit werkbezoek is om naast het verstevigen van de bilaterale betrekkingen met verschillende partners bij de Chinese overheid, te komen tot verdere kennisontwikkeling en -uitwisseling op de werkterreinen waterbeheer, klimaatverandering en binnenvaart. Daarbij zal de staatssecretaris haar bezoek aangrijpen om het watergerelateerde Nederlandse bedrijfsleven dat actief is op de Chinese markt zo mogelijk te ondersteunen.

Programma werkbezoek

19 mei Peking

* In Peking spreekt de staatssecretaris met de ministeries van Transport (voorheen Communications) en Water Resources.

* Rijkswaterstaat zal een MoU ondertekenen met het South to North projectbureau waarmee de samenwerking tussen deze twee organisaties wordt verlengd.

* De Staatssecretaris zal in Peking een rondetafelbijeenkomst bijwonen met als titel ‘The Impact of Climate Change on Water Resources’. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Chinese ministerie van Water Resources, de EU en Nederland. Het doel van de bijeenkomst is de samenwerking op het gebied van klimaatveranderingen en de impact van die verandering op de waterhuishouding te stroomlijnen en toe te werken naar de VN Klimaatconferentie in Kopenhagen in 2009.

20, 21, 22 Mei Shanghai – Wuxi – Shanghai

* In Shanghai zal de staatssecretaris, samen met de Chinese vice-minister van Water Resources, de RAI Aquatech beurs openen. Het thema van deze beurs is proces-, drink- en afvalwater. Circa vijftien Nederlandse bedrijven zullen zich op Aquatech presenteren.

* Vervolgens zal een aantal veldbezoeken worden afgelegd. In Wuxi (Jiangsu) bezoekt de Staatssecretaris het Taihu Meer, waar het ministerie van Verkeer en Waterstaat met Chinese partners metingen verricht. Hier zal eveneens een MoU ter verlenging van de samenwerking worden ondertekend. Ook wordt in Wuxi een bedrijfsbezoek gebracht aan DSM, dat in deze stad in haar citroenzuurfabriek gebruik maakt van waterzuiveringstechnieken van het eveneens Nederlandse bedrijf Paques.

* In Shanghai zal een bezoek gebracht worden aan de Yangshan Deep Water Port, een diepzeehavende die op een eiland is aangelegd en met een 32,5 km lange brug met het vasteland is verbonden.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Staatssecretaris Huizinga opent Aquatech China

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat