Spoorbrug Nieuwveer geschikt voor grotere schepen

Breda – Waterschap Brabantse Delta heeft de doorvaartopening van de spoorbrug Nieuwveer bij Breda geschikt gemaakt voor het passeren van grotere schepen. Er zijn bij de brug vijf ronde stalen palen geplaatst, die de bestaande geleidewerken versterken en beschermen. Voordat op dit gedeelte van de Mark definitief grotere schepen worden toegestaan, onderzoekt het waterschap wat de invloed daarvan op de oevers is.

De spoorbrug Nieuwveer is één van de drie bruggen over de Mark tussen het Markkanaal (Breda-Oosterhout) en Zwartenberg bij Etten-Leur. Met het uitvoeren van de HSL/A16-werken zijn de doorvaartopeningen in deze bruggen verruimd. Hierdoor is het mogelijk met grotere schepen op de Mark te varen. De spoorbrug Nieuwveer bij Breda was de enige die nog niet aangepast was voor een veilige doorvaart voor grotere schepen.

Op dit deel van de Mark kunnen tot nu toe schepen tot maximaal 1.000 ton varen (scheepvaartklasse III), terwijl op het overgrote deel van de Mark, de Vliet en het Mark-Vlietkanaal schepen tot maximaal 1.350 ton mogen varen (scheepvaartklasse IV). Het waterschap onderzoekt nu of het traject tussen Breda en Etten-Leur ook geschikt is om grotere schepen toe te staan. Het waterschap heeft voor enkele eenmalige transporten ontheffing verleend. De conditie van de oevers wordt nauwkeurig in de gaten gehouden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Waterschap Brabantse Delta