RWS start met renovatie Prins Bernhardsluizen

Utrecht – Rijkwaterstaat start met de renovatie van de Prins Bernhardsluizen in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel. Veel onderdelen van het sluiscomplex worden de komende anderhalf jaar opgeknapt. Scheepvaartverkeer krijgt in 2008 te maken met een stremming van de duwvaartkolk en in 2009 met een stremming van de smalle sluiskolk. Voor omwonenden verwacht Rijkswaterstaat geen grote hinder.

De renovatie

Het sluiscomplex heeft al lange tijd geen groot onderhoud gehad. Een goede opknapbeurt is nodig om onverwachte storingen in de toekomst te voorkomen en ook om de sluisdeuren te laten voldoen aan de nieuwste eisen voor bescherming tegen hoog water.

In 2008 wordt de duwvaartsluis opgeknapt. Het voorbereidende werk is al gestart. De beide hefdeuren van deze sluiskolk worden een voor een vervangen door een nieuwe deur. Ook het hele systeem er omheen, zoals de vangen (opvangnetten van staalkabels voor de sluisdeuren) rails, bekabeling en het besturingsysteem van de deuren wordt gerenoveerd of vervangen. Het beton in de sluiskolk zelf krijgt ook een opknapbeurt.

In 2009 is de andere sluiskolk aan de beurt. Deze krijgt naast een nieuwe hefdeur (zuidzijde) ook twee paar nieuwe puntdeuren (in het midden en aan de noordzijde). Een deel van het beton wordt gerenoveerd en ook hier komt nieuwe bekabeling e.d.

Rijkswaterstaat renoveert ook de bedieningsruimte van de sluismeesters, die hun werk in de tussentijd verrichten vanuit een tijdelijke bedieningsruimte op het terrein. Verder gebeuren er kleinere werkzaamheden, zoals het slopen van een voormalig dienstgebouwtje en het opknappen van het wegdek van de brug naar het middeneiland.

Hinder

De duwvaartkolk is voor alle scheepvaart gestremd van 1 mei tot 28 augustus 2008. Schepen kunnen wel door de ‘smalle’ sluiskolk maar moeten rekening houden met langere wachttijden. Duwstellen moeten ontkoppelen, er geldt een schutbreedte van 17,70 meter. Voorjaar 2009 is de smalle sluiskolk circa drie maanden gestremd, maar schepen kunnen dan wel door de duwvaartkolk.

Voor omwonden wordt geen grote hinder verwacht. Zij worden regelmatig geïnformeerd over het project.

Om de voorkomen dat in de sluisdeuren van de duwvaartsluis vogels gaan broeden, zijn in de maand maart reeds netten opgehangen. De vogels hebben voldoende uitwijkmogelijkheden in de directe omgeving.

Deurenuitwisseling

Tussen mei en augustus 2008 worden de hefdeuren en de vangen van de duwvaartkolk vervangen. Dat betekent dat er enkele dagen met grote drijvende kranen gewerkt wordt om de deuren en vangen erin of eruit te takelen. Op deze dagen kunnen voetpaden rond het sluiscomplex gedeeltelijk afgesloten zijn om onveilige situaties te voorkomen. Rijkswaterstaat regelt op één van deze dagen dat publiek wel op veilige manier kan toekijken, dit wordt bijtijds bekend gemaakt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Utrecht