Inspraak ontwerpbesluit verbreding Julianakanaal Limmel – Elsloo

Maastricht – Van 21 april tot en met 1 juni 2008 ligt het ontwerp-Tracébesluit (aanvulling III) en het Milieu Effect Rapport ter inzage. In dit plan is beschreven om de verkeersmanagementvariant uit te voeren. Deze variant omvat twee maatregelen: de verbreding van de bocht in Elsloo en de aanleg van twee passeervakken. Daarin kunnen de grote schepen elkaar straks passeren.

Aanvulling op Tracébesluit Zandmaas/Maasroute 2002

In het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute dat 12 maart 2002 is vastgesteld door de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat is de verbreding van het Julianakanaal tussen Limmel en Elsloo niet goedgekeurd. Daarom werd voor dat deel opnieuw onderzoek gedaan en in overleg met de omgeving is de verkeersmanagementvariant ontwikkeld.

Inspraakperiode en documenten

De inspraakperiode loopt van 21 april tot en met 1 juni 2008. U kunt op verschillende manieren inspreken:

Schriftelijk per post

Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar:

Rijkswaterstaat Maaswerken

Postbus 1593

6201 BN Maastricht

Schriftelijk via internet

Via het inspraakformulier op de website van de Maaswerken

Mondeling tijdens inspraakavond

Tijdens de inspraakavond op 13 mei 2008 in zaal ’t Centrum, Hulserstraat 89 in Geulle kunt u ook mondeling inspreken. Uw opmerkingen worden genotuleerd en zijn daarmee formeel een geldige inspraakreactie. Op deze avond is de zaal om 19.00 uur open. U kunt dan de documenten inzien en eventuele vragen stellen. Om 19.30 uur start het plenaire programma. Rijkswaterstaat Maaswerken geeft dan een toelichting op het plan voor het verbreden van het Julianakanaal tussen Limmel en Elsloo en beantwoordt vragen.

De inspraakdocumenten treft u aan in de bibliotheek van www.maaswerken.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Maaswerken