DHV gaat eco-kuststad in China ontwikkelen

Duurzame stedelijke ontwikkeling met knipoog naar Nederlandse Wadden

Amersfoort – Advies- en ingenieursbureau DHV is op basis van een internationale competitie naast het Chinese planningsinstituut Qinghua en het Engelse bureau Arup geselecteerd voor een prestigieus kust- en stadsontwikkelingsproject in China. De te bouwen kuststad beslaat een gebied van 150 km² en moet straks ruimte bieden aan 1 miljoen inwoners. DHV heeft de opdracht gewonnen door in haar concept een eilanden- en lagunestructuur op het gebied toe te passen, te vergelijken met onze Waddenzee. Hierdoor wordt op duurzame wijze zoet grondwater gekweekt voor stedelijk groen. De internationale jury, bestaande uit experts uit Italië, Zweden en China, prees het ontwerp omdat het kustontwikkeling, energie, water en transport combineert in een attractief stadsontwerp.

De nieuwe kuststad wordt gebouwd in Caofeidian, een industriële zone in Noord-China aan de Bohai zee. "Caofeidian moet het voorbeeld worden van een ecologische kuststad voor China en de rest van de wereld", licht Dick Kevelam, adviseur Kustontwikkeling van DHV toe. Door de ligging aan de kust in zoutwatergebied en de beperkte neerslag in het noorden van China is weinig zoet water beschikbaar voor de toekomstige bewoners. "In dit project is het een uitdaging om zo duurzaam mogelijk zoet water op te vangen en te hergebruiken", aldus Kevelam. "Er wordt veel over ‘sustainable urban planning’ in ons vakgebied gepraat, en DHV beschikt over de expertise om dit concreet te maken in uitdagende projecten".

De buitenste eilanden aan de kust vormen bij hoog water een zeewering die de achterliggende lagune tegen overstromen beschermt. De stad wordt gebouwd op eilanden in de lagune. Deze worden met zand uit de lagune een aantal meters boven het zoute water aangelegd. Door het laguneontwerp wordt een deel van de oorspronkelijke waddenkust in dit gebied hersteld en de nog bestaande gebieden ontzien. "We maken nu geen land in zee, maar brengen het water gecontroleerd terug in het land waardoor er weer een natuurlijke dynamiek ontstaat" aldus Kevelam. Om de Nederlandse kennis zo goed mogelijk in China toe te passen werkt DHV in het project nauw samen met haar collega’s uit Sjanghai.

Begin 2009 wordt gestart met de bouw van de stad naast een industriehaven ter grootte van het Rotterdamse havengebied. De haven is momenteel gedeeltelijk operationeel en wordt in hoog tempo verder ontwikkeld. De Caofeidian New Coastal City is het tweede grote kustproject dat DHV recent voor China heeft ontworpen. Eerder werden de Chinezen enthousiast over ‘Delta Diamonds’, een polder landaanwinningproject van 75 km² ten behoeve van stedelijke, economische en ecologische ontwikkeling van Tianjin, de belangrijkste invoerhaven van China. Dit project is in uitvoering.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: DHV Holding BV