Start campagne ‘Nederland leeft met Water’

Den Haag – Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft samen met schoolkinderen van basisschool de Vuurtoren in Den Haag het startschot gegeven voor de nieuwe campagne Nederland leeft met Water. Nederland leeft met Water is een aantal jaren geleden gestart om Nederlanders ervan bewust te maken dat het klimaat verandert en dat water de ruimte moet krijgen. De vervolgcampagne borduurt daarop voort , maar reikt verder. Nederland leeft met Water wil Nederlanders meer betrekken bij het droog, veilig en leefbaar houden van ons land. De vele watermaatregelen die genomen moeten worden vragen om begrip en medewerking van de burger. De campagne doet ook een beroep op consumenten en maatschappelijke organisaties om mee te helpen betere oplossingen te vinden voor het toekomstig waterbeheer.

In de nieuwe campagne speelt een drijvend vlot in de vorm van Nederland een centrale rol. De TV commercial laat situaties op het vlot zien die de benodigde balans in het waterbeheer uitbeelden. Boodschap is dat het gezien de klimaatontwikkelingen en de hoeveelheid water in Nederland niet vanzelfsprekend is dat we droge voeten houden en schoon water hebben. Daar moeten we samen voor zorgen.

Op 14 april 2008 is de tv- commercial voor het eerst op televisie te zien. Daarnaast kunnen mensen via een eenvoudige postcodetool op Nederlandleeftmetwater.nl zien wat er in hun buurt speelt en hoe ze daarbij betrokken kunnen raken. Radiocommercials en advertenties volgen en het vlot zal vanaf de zomer te zien zijn op allerlei buitenevenementen.

In de campagne wordt de nadruk gelegd op duurzaamheid. In het waterbeheer worden de komende jaren maatregelen genomen voor de lange termijn, die bedoeld zijn om Nederland voor de komende generaties veilig en leefbaar te houden. Daarnaast wordt benadrukt dat Nederland de kansen die het water ons biedt ook benut door innovatieve oplossingen en denkrichtingen.

Naast de landelijke aandacht voor water krijgt de campagne ook een regionale doorvertaling. Hiervoor werkt het ministerie van Verkeer en Waterstaat samen met provincies, waterschappen en gemeentes. Het eerste grote samenwerkingsproject gaat over de waterschapsverkiezingen, die in het najaar van 2008 plaatsvinden. De campagne zal aandacht besteden aan deze verkiezingen en kiezers oproepen gebruik te maken van hun stemrecht.

Meer informatie: Nederland leeft met Water

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat