Deltares bouwt aan kennis met de ‘Staat van de Delta’

Delft – Deltares heeft als taak kennis op het gebied van het functioneren van deltagebieden toegankelijk en inzichtelijk te maken. Het gaat daarbij om kennis over de toestand van de Delta, over de consequenties van veranderingen en over de mogelijkheden om knelpunten op te lossen of kansen te creëren. Daarom bouwt Deltares de komende jaren aan een kennisbasis waarin beschreven wordt hoe het systeem van de Nederlandse delta in elkaar steekt. Die kennisbasis noemen we de Staat van de Delta.

Staat van de Delta
Nederland is volledig ingericht, maar niet af. Regelmatig komen nieuwe plannen in beeld om delen van Nederland aan te passen: verbreding van de kuststrook, opgespoten eilanden, aanpassingen aan het IJsselmeer, bouwen in diepe polders, meer ruimte voor het water van de rivieren. De lijst is lang. Centraal staat de behoefte aan meer ruimte: meer ruimte voor woningen en bedrijven, voor energiewinning en transport, voor het water en voor de natuur. Ook klimaatverandering is steeds meer een drijvende kracht achter het willen veranderen van Nederland. We willen de ruimte om goed te wonen en te werken in een veilige en mooie omgeving, en dit alles op een duurzame manier.

Al die plannen zijn onderdeel van de discussie over de toekomst, waar we in dit land naar toe willen en hoe we dat kunnen bereiken. De discussie moet worden gevoed met feiten zonder dat de discussie zich op die feiten richt. Door zorgvuldig om te gaan met de feiten en de context waarin ze worden gepresenteerd, kan men op de kennis vertrouwen zodat de aangereikte kennis de problematiek verheldert.

Deltares heeft als taak kennis op het gebied van het functioneren van deltagebieden toegankelijk en inzichtelijk te maken. Het gaat daarbij om kennis over de toestand van de Delta, over de consequenties van veranderingen en over de mogelijkheden om knelpunten op te lossen of kansen te creëren. Daarom bouwt Deltares de komende jaren aan een kennisbasis waarin beschreven wordt hoe het systeem van de Nederlandse delta in elkaar steekt. Die kennisbasis noemen we de Staat van de Delta.

Voor deze eerste Staat van de Delta hebben we een selectie gemaakt aan onderwerpen. Over water en ondergrond in Nederland is natuurlijk veel meer te vertellen, maar het is te veel om in één keer te behappen. Dit jaar krijgen de thema’s veiligheid, keuzes rond kust en rivieren, keuzes rond verstedelijking, en het omgaan met grond speciale aandacht. In volgende jaren zullen ook andere thema’s zoals waterkwaliteit, ecologie, (transport)infrastructuur en watervoorziening aan bod komen.

Met de Staat van de Delta zoeken we samenwerking met anderen om het plaatje verder in te vullen. Deze eerste stap is daarom ook een uitnodiging. De deskundigheid van Deltares ligt primair op het terrein van de natuurwetenschappelijke aspecten van de delta, maar een beschrijving van de delta is niet compleet als de sociale, economische en ruimtelijke aspecten daar geen deel van uitmaken. Ook op natuurwetenschappelijk terrein is buiten Deltares veel kennis beschikbaar die we graag willen mobiliseren. Zo wordt de ‘Staat en Toekomst van de Delta’ op termijn een gemeenschappelijke kennisbasis.

Wilt u bijdragen? Reageer dan via staatvandedelta@deltares.nl

U vindt het boekje ‘Onze Delta – Feiten, Mythen en Mogelijkheden’ op de website van Deltares

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Deltares