Groene Hart kondigt voorloper structuurvisies aan

Gezamenlijk bericht van Stuurgroep Groene Hart, provincie Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland en het Rijk

Den Haag – Minister Verburg van (LNV), Minister Cramer (VROM) en Staatssecretaris Huizinga (V&W) hebben vrijdag 23 november 2007 enthousiast gereageerd op het voorstel van de stuurgroep Groene Hart om een voorloper te maken voor drie provinciale structuurvisies. De voorloper is sturend voor de structuurvisies die daarna per provincie ontwikkeld gaan worden. Coördinerend Minister Verburg heeft aangegeven dat deze voorloper kan voorzien in de grootschalig aanwezige behoefte aan regie op de gewenste ontwikkelingen in het Groene Hart.

Minister Cramer heeft aangegeven dat de voorloper concrete resultaten moet bieden op het gebied van een integraal Groene Hart-breed woningbouwprogramma waarbij vanuit specifieke kernkwaliteiten in het groene hart gestuurd wordt op aantallen en locaties. Daarnaast verwacht de minister aandacht voor de concrete uitwerking van de kernkwaliteiten zodat gemeenten en andere partijen in het gebied de randvoorwaarden kennen waarbinnen ontwikkelingen plaats kunnen vinden.

Ook moet de voorloper op de langere termijn een antwoord geven op de belangrijkste watervraagstukken: bodemdaling, verzilting, klimaatbestendigheid en wateropvang.

Het bieden van perspectief voor de agrarische sector en ontwikkelingen van robuuste eenheden natuur en de bijdrage die het Groene Hart levert aan de recreatieve behoeften van de bewoners van de Randstad moeten ook aandacht krijgen in de voorloper van de structuurvisie.

Het Groene Hart is het Nationaal Landschap in de Randstad, zoals beschreven in de Nota Ruimte. In de stuurgroep Groene Hart zijn de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland vertegenwoordigd.

Het overleg van vandaag had een feestelijk tintje door de definitieve toezegging van € 35 miljoen voor de aanpak van de problematiek in de veenweiden vorige week in de ministerraad. De Stuurgroep bij monde van gedeputeerde Evertse (Zuid Holland) die voortrekker is van het veenweidepact in de Krimpenerwaard, één van de drie gehonoreerde projecten, reageerde verheugd. “Dit geeft ons de kans om nu door te pakken. De eerste agrariërs hebben zich gemeld om hun bedrijf op een andere, minder klinkgevoelige plaats in de Krimpenerwaard voort te zetten. We hebben nu de middelen om de onderhandelingen hierover serieus in te gaan.”

Gedeputeerde Krol (Utrecht), vanuit de stuurgroep verantwoordelijk voor de westelijke veenweiden en voor de Groene Ruggengraat, beschouwt de toezegging als een aanmoediging voor het gebied om met aansprekende projecten te komen. ”Er is nog een groot gebied in de veenweiden waar door een zorgvuldige inpassing van de Ecologische Hoofdstructuur kan worden bijgedragen aan het remmen van de bodemdaling en het verduurzamen van het watersysteem. Daarbij is het van belang dat ook het perspectief van de agrariërs in het gebied en de recreatieve potentie voor de (Rand)stedeling worden meegenomen”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie LNV

Groene Hart kondigt voorloper structuurvisies aan | Infrasite

Groene Hart kondigt voorloper structuurvisies aan

Gezamenlijk bericht van Stuurgroep Groene Hart, provincie Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland en het Rijk

Den Haag – Minister Verburg van (LNV), Minister Cramer (VROM) en Staatssecretaris Huizinga (V&W) hebben vrijdag 23 november 2007 enthousiast gereageerd op het voorstel van de stuurgroep Groene Hart om een voorloper te maken voor drie provinciale structuurvisies. De voorloper is sturend voor de structuurvisies die daarna per provincie ontwikkeld gaan worden. Coördinerend Minister Verburg heeft aangegeven dat deze voorloper kan voorzien in de grootschalig aanwezige behoefte aan regie op de gewenste ontwikkelingen in het Groene Hart.

Minister Cramer heeft aangegeven dat de voorloper concrete resultaten moet bieden op het gebied van een integraal Groene Hart-breed woningbouwprogramma waarbij vanuit specifieke kernkwaliteiten in het groene hart gestuurd wordt op aantallen en locaties. Daarnaast verwacht de minister aandacht voor de concrete uitwerking van de kernkwaliteiten zodat gemeenten en andere partijen in het gebied de randvoorwaarden kennen waarbinnen ontwikkelingen plaats kunnen vinden.

Ook moet de voorloper op de langere termijn een antwoord geven op de belangrijkste watervraagstukken: bodemdaling, verzilting, klimaatbestendigheid en wateropvang.

Het bieden van perspectief voor de agrarische sector en ontwikkelingen van robuuste eenheden natuur en de bijdrage die het Groene Hart levert aan de recreatieve behoeften van de bewoners van de Randstad moeten ook aandacht krijgen in de voorloper van de structuurvisie.

Het Groene Hart is het Nationaal Landschap in de Randstad, zoals beschreven in de Nota Ruimte. In de stuurgroep Groene Hart zijn de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland vertegenwoordigd.

Het overleg van vandaag had een feestelijk tintje door de definitieve toezegging van € 35 miljoen voor de aanpak van de problematiek in de veenweiden vorige week in de ministerraad. De Stuurgroep bij monde van gedeputeerde Evertse (Zuid Holland) die voortrekker is van het veenweidepact in de Krimpenerwaard, één van de drie gehonoreerde projecten, reageerde verheugd. “Dit geeft ons de kans om nu door te pakken. De eerste agrariërs hebben zich gemeld om hun bedrijf op een andere, minder klinkgevoelige plaats in de Krimpenerwaard voort te zetten. We hebben nu de middelen om de onderhandelingen hierover serieus in te gaan.”

Gedeputeerde Krol (Utrecht), vanuit de stuurgroep verantwoordelijk voor de westelijke veenweiden en voor de Groene Ruggengraat, beschouwt de toezegging als een aanmoediging voor het gebied om met aansprekende projecten te komen. ”Er is nog een groot gebied in de veenweiden waar door een zorgvuldige inpassing van de Ecologische Hoofdstructuur kan worden bijgedragen aan het remmen van de bodemdaling en het verduurzamen van het watersysteem. Daarbij is het van belang dat ook het perspectief van de agrariërs in het gebied en de recreatieve potentie voor de (Rand)stedeling worden meegenomen”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie LNV