Nederland herkozen in de Raad van de IMO

Den Haag – Nederland is op 23 november 2007 herkozen als lid van de Raad van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Nederland heeft zich met de herverkiezing voor de periode 2008-2009 verzekerd van een zetel in het “dagelijks bestuur” van dit VN-agentschap, dat verantwoordelijk is voor internationale regelgeving op het vlak van de maritieme veiligheid, beveiliging en bescherming van het mariene milieu.

De Internationale Maritieme Organisatie is als onderdeel van de Verenigde Naties verantwoordelijk voor de wereldwijde regelgeving op het gebied van de zeescheepvaart. Op 23 november hebben de 167 landen die partij zijn bij het IMO Verdrag tijdens de 25e Algemene Vergadering, een nieuwe Raad van 40 landen gekozen. Nederland heeft door de herverkiezing haar positie in die Raad behouden.

De Raad komt tweemaal per jaar bij elkaar en stuurt de organisatie aan. De IMO bestaat uit de Assemblee van alle lidstaten, de Raad uit vijf commissies die werkzaam zijn op het gebied van maritieme veiligheid, beveiliging, milieu, technische samenwerking en wetgeving.

De Raadszetel zal de komende twee jaar worden bezet door medewerkers van het Directoraat Generaal Transport en Luchtvaart van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Voor Nederland is de Raadszetel van groot belang omdat deze de mogelijkheid biedt om het beleid van de IMO te sturen en de belangen van de Nederlandse scheepvaart, de havens en het mariene milieu zo direct mogelijk te dienen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nederland herkozen in de Raad van de IMO | Infrasite

Nederland herkozen in de Raad van de IMO

Den Haag – Nederland is op 23 november 2007 herkozen als lid van de Raad van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Nederland heeft zich met de herverkiezing voor de periode 2008-2009 verzekerd van een zetel in het “dagelijks bestuur” van dit VN-agentschap, dat verantwoordelijk is voor internationale regelgeving op het vlak van de maritieme veiligheid, beveiliging en bescherming van het mariene milieu.

De Internationale Maritieme Organisatie is als onderdeel van de Verenigde Naties verantwoordelijk voor de wereldwijde regelgeving op het gebied van de zeescheepvaart. Op 23 november hebben de 167 landen die partij zijn bij het IMO Verdrag tijdens de 25e Algemene Vergadering, een nieuwe Raad van 40 landen gekozen. Nederland heeft door de herverkiezing haar positie in die Raad behouden.

De Raad komt tweemaal per jaar bij elkaar en stuurt de organisatie aan. De IMO bestaat uit de Assemblee van alle lidstaten, de Raad uit vijf commissies die werkzaam zijn op het gebied van maritieme veiligheid, beveiliging, milieu, technische samenwerking en wetgeving.

De Raadszetel zal de komende twee jaar worden bezet door medewerkers van het Directoraat Generaal Transport en Luchtvaart van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Voor Nederland is de Raadszetel van groot belang omdat deze de mogelijkheid biedt om het beleid van de IMO te sturen en de belangen van de Nederlandse scheepvaart, de havens en het mariene milieu zo direct mogelijk te dienen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat