Waterbouwdag 2007 op 30 oktober 2007

Gouda – Op dinsdag 30 oktober 2007 wordt in het Chassé Theater te Breda weer de jaarlijkse Waterbouwdag gehouden. Het is de dag waarop de Nederlandse waterbouwsector laat zien waartoe deze in staat is. Het thema is dit jaar: ‘de Nieuwe Waterbouw’: het bouwen met de natuur.

Onder leiding van dagvoorzitter prof.drs.ir. J.K. Vrijling van de TU Delft wordt u geïnformeerd over de relatie van de ‘traditionele’ waterbouw met hedendaagse projecten waarin bouwen met de natuur en het realiseren van prachtige plannen als eilanden voor de Nederlandse kust centraal staan. Bij dat alles verwacht men van de waterbouwers wel de garantie dat ons land niet overstroomd raakt.

Voor de waterbouw zijn die (conflicterende) maatschappelijke behoeften een uitdaging, waarvoor gelukkig zeer geavanceerde technieken ter beschikking staan. Het bouwen met de natuur en het combineren van functies als veiligheid, ecologie, woningbouw en duurzaamheid staat centraal in een aantal voordrachten. De veiligheid tegen overstromingen en maatregelen voor het kunnen omgaan met overstromingen als die toch zouden gebeuren, komen eveneens aan de orde. Een actueel onderwerp als de verbreding van het Panamakanaal, waarbij ingenieursbureau DHV betrokken is, ontbreekt evenmin. Ook dit jaar is er de uitreiking van de afstudeerprijzen door de Vereniging van waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken (VBKO), die blijk geeft van het talent van de nieuwe generatie studenten. Op de uitgebreide expositie geven bedrijven een overzicht van hun know-how. Tijdens de pauzes en de expositie is er voldoende gelegenheid andere deelnemers en exposanten te spreken

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de website www.waterbouwdag.nl Hier vindt u ook het volledige programma en details over toegangsprijs en betaling. Voor nadere informatie kunt u een e-mail sturen naar: cora.hoogeveen@curnet.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CURNET

Waterbouwdag 2007 op 30 oktober 2007 | Infrasite

Waterbouwdag 2007 op 30 oktober 2007

Gouda – Op dinsdag 30 oktober 2007 wordt in het Chassé Theater te Breda weer de jaarlijkse Waterbouwdag gehouden. Het is de dag waarop de Nederlandse waterbouwsector laat zien waartoe deze in staat is. Het thema is dit jaar: ‘de Nieuwe Waterbouw’: het bouwen met de natuur.

Onder leiding van dagvoorzitter prof.drs.ir. J.K. Vrijling van de TU Delft wordt u geïnformeerd over de relatie van de ‘traditionele’ waterbouw met hedendaagse projecten waarin bouwen met de natuur en het realiseren van prachtige plannen als eilanden voor de Nederlandse kust centraal staan. Bij dat alles verwacht men van de waterbouwers wel de garantie dat ons land niet overstroomd raakt.

Voor de waterbouw zijn die (conflicterende) maatschappelijke behoeften een uitdaging, waarvoor gelukkig zeer geavanceerde technieken ter beschikking staan. Het bouwen met de natuur en het combineren van functies als veiligheid, ecologie, woningbouw en duurzaamheid staat centraal in een aantal voordrachten. De veiligheid tegen overstromingen en maatregelen voor het kunnen omgaan met overstromingen als die toch zouden gebeuren, komen eveneens aan de orde. Een actueel onderwerp als de verbreding van het Panamakanaal, waarbij ingenieursbureau DHV betrokken is, ontbreekt evenmin. Ook dit jaar is er de uitreiking van de afstudeerprijzen door de Vereniging van waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken (VBKO), die blijk geeft van het talent van de nieuwe generatie studenten. Op de uitgebreide expositie geven bedrijven een overzicht van hun know-how. Tijdens de pauzes en de expositie is er voldoende gelegenheid andere deelnemers en exposanten te spreken

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de website www.waterbouwdag.nl Hier vindt u ook het volledige programma en details over toegangsprijs en betaling. Voor nadere informatie kunt u een e-mail sturen naar: cora.hoogeveen@curnet.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CURNET