Wetterskip Fryslan start met aanpak waterkering Harlingen

Leeuwarden – Wetterskip Fryslân begint voorjaar 2008 met de verbetering van de waterkering in Harlingen. Het algemeen bestuur heeft dinsdag, 25 september 2007 een uitvoeringskrediet voor de werkzaamheden beschikbaar gesteld. Aan het eind van 2007 volgt er een voorlichtingsbijeenkomst voor de inwoners van de havenstad.

De waterkering vanaf de keersluis tot de zuidelijke havendam voldoet niet aan de wettelijke veiligheidsnorm. In 1995 is tussen rijk, provincie Fryslân, gemeente Harlingen en Wetterskip Fryslân een overeenkomst gesloten over de aanpak van deze kering inclusief de Noorder- en Zuiderpier. De totale kosten van het project bedragen meer dan 37,5 miljoen euro. Hiervan betaalt Rijkswaterstaat ruim 33 miljoen euro, zijn de verwachte kosten voor de gemeente Harlingen zo’n 342.000 euro en draagt het waterschap ongeveer vier miljoen euro bij aan de voorbereidingskosten.

De verbeteringswerkzaamheden bestaan onder andere uit het verhogen en verplaatsen van de keermuur in zeewaartse richting, zodat de spoorlijn en het perron binnendijks komen te liggen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte tussen de bebouwing aan de Havenweg-Willemskade en de keermuur, waardoor de ruimtelijke kwaliteit verbetert. Op de muur, die 1,25 meter hoger wordt, komt een wandelpad. Twee loopbruggen verbinden de keermuur met de Havenweg. De twee pieren krijgen gedeeltelijk nieuwe basaltbekleding en de bestaande keermuurtjes erop worden vervangen.

Met het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet door het algemeen bestuur, kan het werk dit najaar nog worden gegund. De uitvoering ervan begint omstreeks maart 2008. De exacte planning van de werkzaamheden zullen worden toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst die waarschijnlijk in december 2007 wordt georganiseerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Wetterskip Fryslan

Wetterskip Fryslan start met aanpak waterkering Harlingen | Infrasite

Wetterskip Fryslan start met aanpak waterkering Harlingen

Leeuwarden – Wetterskip Fryslân begint voorjaar 2008 met de verbetering van de waterkering in Harlingen. Het algemeen bestuur heeft dinsdag, 25 september 2007 een uitvoeringskrediet voor de werkzaamheden beschikbaar gesteld. Aan het eind van 2007 volgt er een voorlichtingsbijeenkomst voor de inwoners van de havenstad.

De waterkering vanaf de keersluis tot de zuidelijke havendam voldoet niet aan de wettelijke veiligheidsnorm. In 1995 is tussen rijk, provincie Fryslân, gemeente Harlingen en Wetterskip Fryslân een overeenkomst gesloten over de aanpak van deze kering inclusief de Noorder- en Zuiderpier. De totale kosten van het project bedragen meer dan 37,5 miljoen euro. Hiervan betaalt Rijkswaterstaat ruim 33 miljoen euro, zijn de verwachte kosten voor de gemeente Harlingen zo’n 342.000 euro en draagt het waterschap ongeveer vier miljoen euro bij aan de voorbereidingskosten.

De verbeteringswerkzaamheden bestaan onder andere uit het verhogen en verplaatsen van de keermuur in zeewaartse richting, zodat de spoorlijn en het perron binnendijks komen te liggen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte tussen de bebouwing aan de Havenweg-Willemskade en de keermuur, waardoor de ruimtelijke kwaliteit verbetert. Op de muur, die 1,25 meter hoger wordt, komt een wandelpad. Twee loopbruggen verbinden de keermuur met de Havenweg. De twee pieren krijgen gedeeltelijk nieuwe basaltbekleding en de bestaande keermuurtjes erop worden vervangen.

Met het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet door het algemeen bestuur, kan het werk dit najaar nog worden gegund. De uitvoering ervan begint omstreeks maart 2008. De exacte planning van de werkzaamheden zullen worden toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst die waarschijnlijk in december 2007 wordt georganiseerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Wetterskip Fryslan