Groen licht voor hoger stuwpeil Maas en Maas-Waalkanaal

Uitspraak Raad van State

Maastricht – De Raad van State heeft 26 september 2007 definitief groen licht gegeven voor het verhogen van het stuwpeil van de Maas tussen Sambeek en Grave en van het Maas-Waalkanaal. Het verhogen van dat stuwpeil met 30 centimeter was een noodzakelijke voorwaarde om de Maas tussen Gennep en Grave te kunnen verdiepen. Met de uitspraak kan nu ook die verdieping van de Maas – die meer ruimte geeft aan de rivier en daarmee de bescherming tegen hoogwater verbetert – definitief doorgaan. Het verdiepen van de Maas en het verhogen van het stuwpeil start in 2009.

Een van de maatregelen die zorgen voor een veiligere Maas, is de verdieping van de rivier tussen Gennep en Grave. Door lagere waterstanden zou de verdieping vooral in de zomermaanden leiden tot onacceptabele verdroging van natuurgebieden. Het verhogen van stuwpeil met 30 centimeter voorkomt dat. Daarnaast zorgt het ervoor dat de Maas en haar sluizen in de toekomst ook voor grotere binnenvaartschepen passerbaar blijven.

Op sommige plaatsen zou het verhogen van het stuwpeil op zijn beurt juist tot hogere grondwaterstanden en daarmee tot vernatting kunnen leiden. Op veel plekken biedt extra drainage de oplossing tegen vernatting. Waar dat niet haalbaar is, treft Rijkswaterstaat Maaswerken een financiële regeling met betrokken bewoners of bedrijven. De Raad van State geeft in haar uitspraak aan dat de tegenmaatregelen voldoende zijn uitgewerkt. Tevens is er voor betrokkenen in het gebied voldoende rechtszekerheid om in de toekomst onverhoopte schade te kunnen verhalen.

Voorbereidingen gaan verder

De voorbereidingen voor het verhogen van het stuwpeil gaan intussen door. Zo hebben RWS Maaswerken en de gemeente Nijmegen overeenstemming bereikt over de te nemen maatregelen tegen grondwateroverlast in een aantal wijken. Daarnaast is bijvoorbeeld de verhoging van de brug Cuijkse Steeg bij Mook in voorbereiding.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Maaswerken