Havenbedrijf Rotterdam pleit voor CO2 pijpleiding

HAVENBEDRIJF WIL DAT ENERGIECENTRALES CO2-UITSTOOT OPVANGEN

Havenbedrijf Rotterdam stimuleert de bouw van twee kolen-biomassa gestookte energiecentrales op de Maasvlakte, maar dan wel onder de voorwaarde dat E.ON en Electrabel zelf de door de centrales uitgestoten CO2 opslaan. Het is de eerste maal dat het Havenbedrijf CO2-opslag zo expliciet als voorwaarde stelt voor deze ontwikkeling. Hans Smits, president-directeur Havenbedrijf, maakte dit op 20 september 2007 bekend op het symposium ‘Energy Port 2007’dat wordt gehouden op de Jules Verne bij het bulkoverslagbedrijf EMO op de Maasvlakte.

De heer Smits maakte van de gelegenheid gebruik om te pleiten voor een CO2 pijpleiding systeem met Rotterdam als centrum van Noord-West Europa. Hij ziet daarin de haven als een hub tussen de opvang van CO2 in industriële clusters en CO2-opslag in de Noordzee. Op dit moment werkt het HbR aan een business plan voor deze zogenoemde ‘common carier pijpleiding voor de transport van CO2’. Dit plan is momenteel een van de belangrijke aandachtsgebieden voor het Havenbedrijf. Het Havenbedrijf neemt deel het Rotterdam Climate Initiative dat moet leiden tot een halvering van de Rotterdamse CO2-uitstoot in 2025 ten opzichte van 1990.

Het stimuleren van CO2-opslag door relaties past in het milieubeleid van het Havenbedrijf. Het HbR investeert niet alleen zelf in bijvoorbeeld schone vaartuigen maar pusht ook relaties een vooruitstrevend milieubeleid te voeren. Zo heeft Rotterdam World Gateway – het consortium dat de eerste terminal op de Maasvlakte 2 in gebruik neemt – op het gebied van luchtvervuiling en modal split afspraken gemaakt die qua duurzaamheid verder gaan dan welke Europese containerterminal dan ook.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam pleit voor CO2 pijpleiding | Infrasite

Havenbedrijf Rotterdam pleit voor CO2 pijpleiding

HAVENBEDRIJF WIL DAT ENERGIECENTRALES CO2-UITSTOOT OPVANGEN

Havenbedrijf Rotterdam stimuleert de bouw van twee kolen-biomassa gestookte energiecentrales op de Maasvlakte, maar dan wel onder de voorwaarde dat E.ON en Electrabel zelf de door de centrales uitgestoten CO2 opslaan. Het is de eerste maal dat het Havenbedrijf CO2-opslag zo expliciet als voorwaarde stelt voor deze ontwikkeling. Hans Smits, president-directeur Havenbedrijf, maakte dit op 20 september 2007 bekend op het symposium ‘Energy Port 2007’dat wordt gehouden op de Jules Verne bij het bulkoverslagbedrijf EMO op de Maasvlakte.

De heer Smits maakte van de gelegenheid gebruik om te pleiten voor een CO2 pijpleiding systeem met Rotterdam als centrum van Noord-West Europa. Hij ziet daarin de haven als een hub tussen de opvang van CO2 in industriële clusters en CO2-opslag in de Noordzee. Op dit moment werkt het HbR aan een business plan voor deze zogenoemde ‘common carier pijpleiding voor de transport van CO2’. Dit plan is momenteel een van de belangrijke aandachtsgebieden voor het Havenbedrijf. Het Havenbedrijf neemt deel het Rotterdam Climate Initiative dat moet leiden tot een halvering van de Rotterdamse CO2-uitstoot in 2025 ten opzichte van 1990.

Het stimuleren van CO2-opslag door relaties past in het milieubeleid van het Havenbedrijf. Het HbR investeert niet alleen zelf in bijvoorbeeld schone vaartuigen maar pusht ook relaties een vooruitstrevend milieubeleid te voeren. Zo heeft Rotterdam World Gateway – het consortium dat de eerste terminal op de Maasvlakte 2 in gebruik neemt – op het gebied van luchtvervuiling en modal split afspraken gemaakt die qua duurzaamheid verder gaan dan welke Europese containerterminal dan ook.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam