Staatssecretaris Huizinga start kustversterking

Den Haag – Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft op 5 september 2007 het officiële startsein gegeven voor de versterking van de zeeweringen van Noordwijk en Flaauwe Werk. Deze twee zeeweringen zijn de eerste zwakke schakels langs de Nederlandse kust waar de zeewering wordt versterkt en tegelijkertijd de ruimtelijke omgeving een impuls krijgt. In totaal worden tot 2015 bij tien zwakke schakels de duinen en dijken versterkt zodat ze ook na 2020 aan de veiligheidsnorm blijven voldoen.

De kust van Noordwijk wordt versterkt met een 1100 meter lange ‘dijk in duin’ voor de boulevard en een duinverbreding van 42 meter richting zee. De zeedijk bij Flaauwe Werk wordt over een lengte van 1.500 meter verhoogd en versterkt met een dertig meter brede binnendijk. De kustversterkingen van Noordwijk en Flaauwe Werk worden uitgevoerd door het hoogheemraadschap van Rijnland en waterschap Hollandse Delta.

De aanpak van de zwakke schakels is in gang gezet nadat in 2003 uit een extra toets bleek dat de kracht waarmee de golven op de kust slaan groter is dan tot dusver aangenomen. Uit die toets bleek dat op tien plaatsen langs de Nederlandse kust de duinen of dijken versterkt moeten worden.

Acht van die tien zwakke schakels hebben de status ‘prioritair’ gekregen. Dat wil niet zeggen dat ze eerder worden aangepakt dan de overige twee zwakke plekken, maar dat er naast versterking nog iets anders in het geding is. Het versterken van de zeewering moet daar hand in hand gaan met maatregelen die de natuur, het landschap, economische functies en/of de recreatie in de omgeving ten goede komen. Bij Noordwijk en Flaauwe Werk wordt naast het verstevigen van de zeewering ook de ruimtelijke omgeving aangepakt. In Noordwijk gaat het om een kwaliteitsimpuls van de boulevard, terwijl in Flaauwe Werk strandopgangen worden vernieuwd, fietspaden opnieuw worden aangelegd en bestaande ecologische zones worden verbeterd.

De andere zwakke schakels die vanaf 2008 aangepakt worden zijn: De Kop van Noord-Holland, Hondsbossche en Pettemer zeewering, Scheveningen, Delflandse Kust, Zuidwest Walcheren, West Zeeuwsch-Vlaanderen en Voorne. De verwachting is dat alle zwakke schakels vóór 2015 zijn versterkt.

De aanpak van de zwakke schakels is één van de programma’s van het ministerie van Verkeer en Waterstaat om overstromingen in Nederland te voorkomen. Andere programma’s zijn onder andere de Maaswerken, het programma Ruimte voor de Rivier en het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Tot 2015 wordt via deze programma’s ongeveer 5 miljard euro geïnvesteerd in waterveiligheid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Staatssecretaris Huizinga start kustversterking | Infrasite

Staatssecretaris Huizinga start kustversterking

Den Haag – Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft op 5 september 2007 het officiële startsein gegeven voor de versterking van de zeeweringen van Noordwijk en Flaauwe Werk. Deze twee zeeweringen zijn de eerste zwakke schakels langs de Nederlandse kust waar de zeewering wordt versterkt en tegelijkertijd de ruimtelijke omgeving een impuls krijgt. In totaal worden tot 2015 bij tien zwakke schakels de duinen en dijken versterkt zodat ze ook na 2020 aan de veiligheidsnorm blijven voldoen.

De kust van Noordwijk wordt versterkt met een 1100 meter lange ‘dijk in duin’ voor de boulevard en een duinverbreding van 42 meter richting zee. De zeedijk bij Flaauwe Werk wordt over een lengte van 1.500 meter verhoogd en versterkt met een dertig meter brede binnendijk. De kustversterkingen van Noordwijk en Flaauwe Werk worden uitgevoerd door het hoogheemraadschap van Rijnland en waterschap Hollandse Delta.

De aanpak van de zwakke schakels is in gang gezet nadat in 2003 uit een extra toets bleek dat de kracht waarmee de golven op de kust slaan groter is dan tot dusver aangenomen. Uit die toets bleek dat op tien plaatsen langs de Nederlandse kust de duinen of dijken versterkt moeten worden.

Acht van die tien zwakke schakels hebben de status ‘prioritair’ gekregen. Dat wil niet zeggen dat ze eerder worden aangepakt dan de overige twee zwakke plekken, maar dat er naast versterking nog iets anders in het geding is. Het versterken van de zeewering moet daar hand in hand gaan met maatregelen die de natuur, het landschap, economische functies en/of de recreatie in de omgeving ten goede komen. Bij Noordwijk en Flaauwe Werk wordt naast het verstevigen van de zeewering ook de ruimtelijke omgeving aangepakt. In Noordwijk gaat het om een kwaliteitsimpuls van de boulevard, terwijl in Flaauwe Werk strandopgangen worden vernieuwd, fietspaden opnieuw worden aangelegd en bestaande ecologische zones worden verbeterd.

De andere zwakke schakels die vanaf 2008 aangepakt worden zijn: De Kop van Noord-Holland, Hondsbossche en Pettemer zeewering, Scheveningen, Delflandse Kust, Zuidwest Walcheren, West Zeeuwsch-Vlaanderen en Voorne. De verwachting is dat alle zwakke schakels vóór 2015 zijn versterkt.

De aanpak van de zwakke schakels is één van de programma’s van het ministerie van Verkeer en Waterstaat om overstromingen in Nederland te voorkomen. Andere programma’s zijn onder andere de Maaswerken, het programma Ruimte voor de Rivier en het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Tot 2015 wordt via deze programma’s ongeveer 5 miljard euro geïnvesteerd in waterveiligheid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat